DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 91     <-- 91 -->        PDF

dopremanih lica rastu brzo i troškovi.
Na ovaj porast troškova dopreme utječe
među ostalim faktorima nepovoljna struktura
korištenih prijevoznih sredstava.
Stoga je prije svega potrebna obnova
voznog parka zbog diferencirane upotrebe
prometnih sredstava već prema stanju
putne mreže, uslovima tla i pojedinih
tipova teretnih vozila. I na području
organizacije rukovođenja i rada mogu
se otkriti rezerve.


M a 1 e k , J .: Korjenov sistem smreke
prema istraživanju na izvalama


Smrekovo korijenje bilo je promatrano
poslije kalamiteta od vjetra u 1972. godini
u različitih tipova šuma i različitim
pojasevima vegetacije. U oligotrofnom
redu (Fagetum abietosum - picetosum),
gdje smreka čini osnovnu zalihu, pokazuje
ona više ili1 manje srcoliki sistem,
koji dosiže 1 do 1,5 m daleko; u navlaženom
oligotrofnom redu (Abieto-picetum,
Abietum-picetosum) je sistem oblika tanjura
s do 0,30 m daleko sežućim usidrenjima;
u mezotrofnom redu korijenje je
često natrulo i u nižim pojasevima vegetacije.
Kod jele nije utvrđena tipična
žila srčaninea, a često je zapažena trulež.
Veoma čvrsto je zakorijenjena bukva.
Poznavanje razlika u korijenovim sistemima
prema tipološkim jedinicama omogućuje
prognozu vjetrolomima ugroženih
površina.


M a t o v i č , A .: Šumsko gospodarstvo
i industrija za preradu drva u Finskoj


Prilog sadrži općenito informacije o
budućem stanju šumarstva, drvne industrije
i industrije celuloze i papira. Osnovna
karakteristika svih ovih grana je
upotpunjena statističkim podacima, koji
su citirani iz službenih finskih izvora.
Dalje su navedeni neki interesantni podaci
o vodećim znanstvenoistraživačkim
institucijama, zaključno s razmišljanjima


o perspektivnom razvoju finskih šuma,
koja su autoru saopćena za vrijeme studijskog
putovanja. Članak završava s
preporukom za unapređenje budućih stručnih,
naučnih i poslovnim kontakata između
ČSSR i Finske na spomenutim
područjima.
G a b z d i 1, J .: Uređujemo sportske
staze u šumama


Jedan od važnih zadataka šumarstva
se sastoji u uzgoju za rekreacionu funkciju.
Stanovništvo posjećuje šume s velikom
ljubavi i u sve većim masama.


Najveću pažnju zaslužuje potpora oblicima
aktivnog odmora putem uređivanja
pogodnih staza, koje će ljudima na odmoru
svih starosti omogućiti individualne
ili kolektivne vježbe već prema njihovoj
tjelesnoj kondiciji. Jedna od takvih
staza je pista za slobodno trčanje,
uzduž koje se nalaze različite drvene
sprave za vježbanje, koje omogućuju
vježbe jačanja i gimnastiku. Ove sprave
za vježbanje su udešene po sportsko metodskim
načelima. (Kod nas TRIM-staze)


Br. 6.


Valenta, H .: Uz projekt razvoja


šumskih sastojina u Krušnim gorama


Smreka je najčešće vrsta drva u Krušnim
gorama. Zbog djelovanja industrijskih
otpadnih plinova, prije svega sumpornog
dioksida, ona je na izumiranju.
Životna sposobnost ove vrsti drva je
ograničena, pa je nužno sječu drveta
požuriti i postići najbolje moguće iskorištenje
drvne mase. Velike gole površine,
koje su ovdje nastale kao posljedica
kalamitetnih iskorištavanja, moraju se
pošumiti neodgodivo odgovarajućim vrstama
drva za zamjenu i pokrivanje tla.
Ovi pionirski uzgojni radovi će se zamijeniti
na odgovarajućim staništima u slijedećim
etapama gospodarskim vrstama
drveća. Naravan je znatan rizik jedne
tako velike promjene sastava vrsta drveća,
prije svega s gledišta vodnog gospodarstva.
Stoga je nužno, da se etape
pošumljavanja što je moguće kraće odmjere.


Š i n d e 1 ä f J .: Iskorištenje ariša za
pošumljavanje kalamitetnih golih površina
u Krušnim gorama


Kod pošumljavanja golih površina, koje
u Krušnim gorama nastaju odumiranjem
smrekovih sastojina zbog djelovanja industrijskih
otpadnih plinova, prije svega
sumpornog dioksida, posvetit će se među
drugim vrstama drva pažnja i arišu.
U prilogu je iznesena informacija o rezultatima
istraživanja na šest pokusnih
površina s različitim provenijencama i
potomstvima evropskog ariša i nekim
križancima između vrsta familije Larix.
Rezultati vrednovanja pokusnih ploha pokazuju,
da ariš odaovarajuće provencijencije
u odmjerenoj proporciji može
činiti odgovarajući i relativno stabilan
sastavni dio budućih šumskih sastojina
na kalamitetnim golim površinama u
Krušnim eorama.


269