DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 90     <-- 90 -->        PDF

dalekosežnih promjena sistema brige o
radnicima. Organizacije grane šumarstva
počinju na tom području realizirati kompleksni
sistem planiranja. Autor zaključuje
svoj prilog s prijedlogom novih
smjernica razvoja za vremenski period
slijedećeg petogodišnjeg plana.


Lokvenc, T.: Problematika pošumljavanja
velikim sadnicama


Kod izvršavanja razvojnih prognoza računa
se na području pošumljavanja s
povišenim udjelom većih slobodno zakorijenjenih
sadnica i sadnica u omotima.
One treba da služe prije svega smanjivanju
udjela ljudskog rada za uzgajanja
kultura poslije njihovog osnutka. Troškovi
sadnje kod korištenja takvih sadnica,
i to prije svega poluodraslih u omotima
(60-120 cm), su kod danas primjenjivane
tehnologije znatno visoki (njihova cijena
je peterostruka od onih slobodnozakorijenjenih
poluodraslih sadnica). Nasuprot
tome povoljno je smanjenje potreba
ljudskog živog rada za uzgajanje takve
kulture. S gledišta ovih činjenica trebalo
bi korištenje velikih sadnica, prije svega
sadnica u omotima, temeljito odvagnuti
u glavnom s gospodarskog stajališta i
to samo za konkretne slučajeve. Prije
svega trebalo bi se koncentrirati na sniženje
cijena, poimence na najviše primjenjivane
vrste sadnica — bukvu i hrast.


D i m i t r o v s k y - P e j s-Vesecky Šumarska
rekultivacija u području revira
smeđeg ugljena Sokolov


U području Sokolovskog ugljenog revira
je dosada opustošeno preko 7000 ha
poljoprivrednih i šumskih tala rudarenjem
i industrijskom djelatnosti. Cilj
zaposlenih na reaktiviranju je povratak
ovih površina njihovoj iskonskoj svrsi,
tj.. poljoprivrednoj i šumskoj proizvodnji.
Svrsishodnim radom je koncem 1977.


g. više od 1200 ha rekultiviranih tala
opet učinjeno plodnim. Šumarske rekultivacije
čine pretežni dio ponovno osvojenih
površina. Prvenstveno značenie šumskih
sastojina na području jalovina je
stvaranje povoljne prirodne okoline za
živa bića.
Šemrinec, J.: Rezultati ponovljenog
sociološkog istraživanja odabranih pogona
južnočeških poduzeća državnih šuma


Šumarstvo je zabilježilo u posljednje
vrijeme prevratne promjene, prije svega
na području tehnologije i organizaoije
rada. To je nužna posljedica uvrštavanja


produktivnih sredstava mehanizacije, koja
zahtijevaju koncentraciju radova, i
povećane zahtjeve za kvalifikacije radnika,
djeluju na upravljanje radovima i
mijenjaju organizacionu strukturu šumarskih
pogona. Sve ove promjene u
području proizvodnih snaga imaju veliko
društveno djelovanje. Kod ponovljenog
istraživanja radilo se o tome, da se održe
ove promjene i njihova dinamika; konkretno
rečeno, u ovom smo istraživanju
nastojali otkriti odnose među ljudima, da
se utvrde izvori konflikata u organizaciji
rada, da se naglase razvojne mogućnosti
i inicijative radnika i da se nađu putevi
za produbljivanje brige o radnicima u
duhu socijalističkog načina života radnika
zaposlenih na sječi drveta. Specifično
ovoim istraživanju ležalo je u tome da
se ono nadoveže na već na početku 70-tih
godina u dva izabrana pogona provedeno
istraživanje. Prirodno različit karakter
upitnika je zahtijevao, da upoređenje
bude izvedeno na općenitijoj platformi
na osnovi logičnog razmišljanja o utvrđenim
razlikama.


Br. 5.


S a m e k , V . : O funkcijama šume i
visokog zelenila u krajoliku


Šuma i pojedina rasuta stabla stvarali
su integralni sastavni dio krajolika. Racionalno
oblikovanje krajolika mora i
ubuduće računati s ovim elementima za
stvaranje krajolika. U prvom redu se
radi o poljoprivrednom krajoliku, gdje
zelene površine igraju značajnu ekološku
ulogu, ali isto tako oko urbaniziranog
krajolika, bilo da je naselje ili industrijsko
područje, gdje pretežu humano-zdravstvene
funkcije. I u šumskim područjima
se mijenja sadržaj šumskog gospodarstva,
koje treba da danas svladava veliki
broj neproduktivnih funkcija kao vodno-
gospođarske, rekreacione, itd. Sam društveni
pojam o funkcijama šuma i ekološkog
značaja šume u ekologiji krajolika
zahtijeva isto tako potpuno široko integrirano
poimanje šumarskih istraživanja.


Neterda, K.: Doprema radnika na
radilište


Doprema radnika na radno mjesto čini
važnu stavku troškova proizvodne režije.
Njezino značenje poraslo je prije
svega u posljednje vrijeme u vezi s brigom
o radnicima u šumarstvu i s uvođenjem
industrijskih metoda u šumarski
proizvodni proces. Istodobno s brojem