DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 89     <-- 89 -->        PDF

sistem, koji se sastoji iz stabilno postavljenih
radio stanica, onih koje se mogu
postaviti u osobne i teretne automobile i,
konačno, iz prenosnih radio aparata. Kod
vrednovanja višegodišnje upotrebe ove
radio mreže se utvrdilo da je ova radio
veza premašila sva očekivanja. Njezina
korisnost se pojavila prije svega kod likvidiranja
šumskih požareva i kod dispečerskog
vođenja pogona. Sistem je podigao
kvalitetu izmjene informacija između
svih učesnika ove radio mreže i ubrzalo
iste te je porasla i kvaliteta samog
proizvodnog procesa.


H r u š k a , J . : Zaštita šumskih mrava


Najveće značenje šumskih mrava je u
tome, da oni uništavaju štetnike u vrijeme
tzv. biološkog minimuma, to znači,
da neće doći do njihovog masovnog proširenja.
Zaštita kemijskim sredstvima je
provođena u doba prenamnoženja uz totalnu
likvidaciju i ostalih za šumu korisnih
kukaca i ugrožavanja daljnjih životinja
i životne sredine kao cjeline.
Stoga se zaštita i umjetno raširivanje
mravi u šumskom gospodarstvu javlja
kao jedna od najjednostavnijih metoda
biološke borbe sa štetnim šumskim kukcima.
Autor iznosi u članku iskustva u
zaštiti i prenošenju kolonija šumskih
mravi u Češkom sredogorju.


Br. 3.


Dušek, V . : Kvalitetna sjetva — pret
postavka efektivnog iskorišćenja sjemena


Nedostatak sjemena i sadnica zahtijeva,
da se isti gospodarnije iskoriste. Radovi,
koji su u vezi s pripremom zemljišta i
samom sjetvom i koji značajno utječu
na rezultat, nažalost se obavljaju s malo
pažnje. Preduslov za efektivno iskorištenje
sjemena kako na umjetnim supstratima
tako i na normalnim gredicama,
ne čini samo odgovarajući obrađeni površinski
sloj i jednaki vodeni kapacitet
cijele površine donjeg zemljšta, nego i
odgovarajući broj ponika po jedinicu
površine, pravilan sklop biljaka i dobar
kontakt sjemena s tlom osim prave dubine
sjetve.


P e x i d r , Z .: Metoda CPM kod upravljanja
odabranim šumskim gradnjama


Autor iznosi ponajprije karakteristike
metoda mrežne analize s ciljevima primjene
metoda CPM i PERT. Zatim iznosi
praktičnu primjenu metode CPM i u


zaključku konstatira, da je metoda CPM
razmjerno vrlo jednostavno i svrsishodno
sredstvo za usavršavanje upravljanja radom.
S teoretske strane je potpuno pripravljena
za primjenu u praksi za razliku
od drugih grana (građevinarstvo i mašinogradnja)
šumarska praksa međutim
je malo koristi.


Neumann i Hopfinger: Paletizatizacija
u rasadničkom pogonu


U centralnom šumskom rasadniku LZ
Českv Krumlov zvanom: Cerveny dvür
(17 ha površine) uvedena je uspješna paletizacija
uskladištenja i otpreme zbog
racionalizacije i unapređenja velike produkcije
sadnica. Plastične palete su na
dnu presvučene slojem molitana, koji se
navlaži i sadnice stavljaju na to bez
brojenja i vezanja u svežnjeve. Tada se
uskladištavaju u podrum s klimatizacijom
a zatim izravno u kontejnerima
teretnim automobilima isporučuju se do
mjesta sadnje, gdje u sjeni zadržavaju
sve do dva tjedna svoj kvalitet. Prvi
rezultati 1977. godine pokazuju visoku efektivnost
ovoga načina rada. Životnost
ovih na taj način obrađivanih sadnica
bio je praktički 100,0/o.


K r i š t o f , J .: Inovirani čehoslovački
traktori točkaši


U Brnu proizvedeni traktori točkaši
Zetor imaju visoki učinak i visoko vrijednu
tehničku konstrukciju, koja ih izravnava
sa svjetskim vodećim proizvodnjama.
Dokaz nastojanja na podizanju
tehničkog i estetskog nivoa je nova modernizirana
serija traktora točkaša prema
potrebama poljoprivrede, šumarstva, industrije
i transporta. Tako se od 1977.
god. u Brnu proizvodi univerzalni točkaš
u III modernizaciji (tzv. deveta serija),
koji će se primijeniti u šumarstvu (Zetor
4911, 4945, 691i; 6945). Isto tako će se
modernizirati proizvodnja točkaša najvišeg
učinka (Zetor 12045, 16045) čime
trendovi razvoja čehoslovačkih točkaša
dostižu perspektivni svjetski trend.


Br. 4.


F a n t a , A . : Sistem organizirane brige


o radnicima u šumskom gospodarstvu
Autor prati u ovom članku razvoj brige


o radnicima od 1965. godine do danas i
pokušava istu vrednovati. Kroz to vrijeme
je došlo u području struke šumskog
gospodarstva, kao i u cijelom društvu do
267