DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Š r a m e k , O . : Kako povećati primanje


i razvoj borovih kultura


Stalno se povećava broj odumrlih slobodno
zakorijenjenih sadnica nakon sadnje
i gubici za vrijeme rasta kultura su
sve veći. Prije svega pogađa to borove.
Autor daje prijedloge i moguća rješenja
nekih s tim vezanih problema. Obrađuje
prije svega pitanje odgovarajućeg načina
uzgoja borovih sadnica, kontrolu njihove
kvalitete prema odnosu njihovih nadzemnih
dijelova i korijenja te objektivnog
vrednovanja životne svježine borovih sadnica.
Dalje se diskutira o trajnoj njezi
šumskih kultura, posebno probleme odgovarajućeg
nagrađivanja. Ako se borove
kulture kemijski zaštićuju primjenom
sredstav »Velpar« (ono sadrži 90"Vo Hexaziona),
upozorava autor na štetnost tretiranja
cijelih površina.


Chroust, L.: K pitanju važnosti gustoće
smrekovih kultura


Gustoća kultura smreke jedno je od
najviše raspravljanih pitanja prakse i istraživanja
i o tome je objavljeno već
više članaka. Kako su iznijeta mišljenja
vrlo različita, autor predlaže, da se u
časopisu »Lesnickä prace« otvori diskusija
svih onih, koji se, bilo u praksi bilo
u istraživačkom radu, bavili tom problematikom.
Na osnovu podataka s pokusnih
ploha, autor zaključuje, da ne postoji
paušalno rješenje nego je ono ovisno o
lokalnim uslovima i potrebama šumskog
gospodarstva.


P e 1 i š e k , J . : Djelovanje teške mehanizacije
na šumska tla


S razvojem racionalizacije i mehanizacije
u šumarstvu povećava se ujedno broj
i upotreba sredstava mehanizacije u eksploatacionim
procesima. Znatna težina
ovih teških strojeva ima posljedicu oštećivanja
šumskih tala ji to uglavnom
površinskih slojeva. Stoga se narušava
izvorna homogena i zakonita građa tla
s posljedicama pogoršanja produkcione i
hidrološke funkcije tako mehanički oštećenih
šumskih tala. Zbog toga predlaže,
da se ova važna problematika uvrsti u
program istraživanja zemlje kao i u koordinaciji
sa specijalistima zemalja SEV-


Br. 2.


Bartunek, J.: Zahtjevi na šumsko
gospodarstvo ČSSR na početku 21.
stoljeća


Članak sadrži nekoje obavijesti o kompleksnoj
prognozi budućih zahtjeva društva
na strukturu šumarske proizvodnje i
na uslužne djelatnosti šumske privrede
u ČSSR. Metodsko ishodište prognoze —
čiji vremenski horizont predstavlja 2020
godinu — čini metoda križnih interakcija.
Ova prognoza sadrži prije svega: analizu
odnosa između šumarstva i predmeta
prognoze, ocjenu metodskih ishodišta i
sabranih iskustava, popis očekivanih događaja
iz područja predmeta prognoze i
ocjenu momenta njezine realizacije. Transformacija
vjerojatnosti realizacije očekivanih
događaja i sinoptički scenarij
budućeg razvoja predmeta prognoze sve
do godine 2020.


B a r t o š , Z . : Izgradnja zgrada i stanonova
kod državnih šuma u ČSR


Namjenske i stambene zgrade u šumskom
gospodarstvu predstavljaju neophodno
sredstvo za realiziranje procesa
šumske proizvodnje i održavanje ostalih
funkcija šuma. Prilog sadrži pregled izgradnje
pogonskih, kombiniranih pogonsko-
stambenih ili samo stambenih zgrada
za vrijeme 1966. do 1975. i stanjem na


31. 12.´ 1970. i 31. 12. 1975., iskazano po
pojedinim poduzećima državnih šuma u
ČSR i ukupno. Također je naveden i broj
zgrada i stambenih jedinica na 1000 ha
šuma, podjela stanova po kategorijama
i prosječni troškovi izgradnje po stanu
u novogradnjama izgrađenim za vrijeme
navedenog vremenskog razmaka. Iz ovih
podataka slijedi jednoznačno rastući
trend građevne djelatnosti državnih šuma,
koji će rasti dalje i u slijedećim
godinama, jer je potrebno stare i trošne
zgrade zamijeniti, a nove sagraditi gdje
manjkaju.
J a g r , S . : Iskustva s primjenom radiotelefonske
mreže


Jedno šumsko poduzeće položeno u
bogato raščlanjenom brdskom kraju je
tražilo odgovarajući način komuniciranja
za operativno vodstvo proizvodnog procesa
između pogonske centrale i pojedinih
pogona. Ovu službu nije mogao ostvariti
konvencionalni televizijski uređaj
zbog velikih pojava smetnji. Zbog toga
je poduzeće izgradilo svoj vlastiti radio