DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Teucrium chamaedrys, Agrostis sp., Festuca
sp., Poaceae, Chaerophyllum hirsutum,
Meum athamanticum, Apiaceae, Actaea
spicata, Ranunculus sp., Lithodora
diffusa, Asteraceae, cf. Centranthus sp.,
cf. Juncus sp., Cyperaceae, podzemne
gljive, Formica ruf a, F. pratensis, Myr
mica sp., Lasius sp., Apis Mellifera, Pitymus
lusitanicus, Capreolus capreolus, neidentificirani
sisavci i cf. Gallus domestica.
Utvrđene su jasne razlike u prehrani,
vezane uz pojedina godišnja doba. U
razdoblju proljeće-ljeto medvjed jede uglavnom
plodove, lišće i izbojke grmlja
koje tada dozrijeva i zeljaste biljke, a u
manjoj količini insekte opnokrilce i plodove
listača; u razdoblju jesen-zima glavna
su mu hrana plodovi listača, a manje
se hrani plodovima ruže i drugog grmlja,
izbojcima od prošlog ljeta, zeljastim bilikama,
sisavcima i insektima opnokrilcima.


Palačo is, F.; Ramos B.: Sadašnje
stanje zečeva u Španjolskoj i
mjere za njihovu zaštitu.


U radu se revidira stanje trije vrsta
zečeva koji žive u Španjolskoj (Lepus
granatensis, L. europaeus i L. castroviejoi)
te se preporučuju mjere za njihovu zaštitu
u područjima gdje se nalaze u regresiji.


LESNICKA PRACE 57 (1978. god.)


Br. 1.


Bludovsky, Z.: Šumarski pogoni u
ČSR


Članak sadrži pregled organizacione
strukture pogonskih jedinica državnih šuma
u ĆSR. Sa stanjem 31. 12. 1976. bilo
je u okviru 7 područnih poduzeća 121
šumarskih pogona (šumarija) s prosječnom
površinom šuma 18.731 ha, 798 šumskih
revira s prosječnom površinom šuma


2.455 ha, 68 središta za iskorištavanje, 18
središta za rasadničku proizvodnju, 154
središta za prijevoz i manipulaciju, 37
središta za preradu drva te 104 pogona
za održavanje. Dalje opisuje autor podrobno
tehničko gospodarske osobine pojedinih
dijelova organizacione strukture.
B a e z , M .: O prisutnosti Hemidactylus
turcicus na Tenerifi (Kanarski otoci)
(Rept., Gekkonidae).


Vrsta gmaza Hemidactylus turcicus po
prvi puta se spominje ona Kanarskim
otocima te se iznose mogući uzroci njegova
prisustva na Tenerifi kao i ekološki
problemi, koje invazija ove vrste može
uzrokovati za herpetološku faunu Kanarskog
arhipelaga.


Gömez-Bustillo, M. R.: Cato


cala promissa (Denis Schiffermüller, 1775)


na Iberijskom poluotoku (Lep. Noctui


dae).


Prikazan je po prvi puta biološki ciklus
leptira Catocala promissa iz familije sovica,
podfamilije Catocalinae. Šumarsko
značenje tog leptira sastoji se u tome
što živi na hrastovima, osobito na plutnjaku
(Quercus suber) i pitomom kestenu
(Castanea sativa). Autor je revidirao
sistematski položaj te vrste: Catocalinae
je označio ne kao tribus već kao podfamiliju,
a sve vrste roda Catocala (sensu
lato) Iberijskog poluotoka razvrstao je


u tri roda: Catocala Schrank, 1802; Mormonia
Hübner, 1816 (= Astiotes Hübner,
1816) i Ephesia Hübner, 1825.
I. Mikloš
Valkovä, O.: Arboricidi i racionalizacija
šumskog gospodarstva


U uvodnom dijelu, na osnovu podataka
iz literature, upozorava se na moguću
opasnost, ako se arboricidi nepromišljeno
upotrebljavaju, sve do mjere da bude
pogođen i šumski ekosistem. Da se izbjegnu
štetne posljedice upotrebe arboricida
treba ga koristiti samo iz dobrih
razloga i uz osjećaj pune odgovornosti.
U nastavku, koji je objavljen u br. 2,
dan je pregled pojedinih arboricida s
podacima o karakteristikama i načinu i
mogućnostima primjene. Za borbu protiv
nepoželjnih izbojaka opisani su i neki
novi herbicidi kao npr. sredstvo na bazi
amonium-etil-karbonil fosfata, koje svojstva
obećavaju dobru zaštitu okoliša.
Među pomoćnim sredstvima opisan je i
novi specijalni injektor.


265