DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 86     <-- 86 -->        PDF

STRANA STRUČNA KNJIŽEVNOST


BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL
DE ECOLOGIA br. 15, Madrid 1979.


donosi:


Almendros, G .; Polo, A .; Ib
ä n e z , J . J .: Evolucija organske materije
u raznim bukovim i hrastovim šu


mama masiva Avllon.


Proučavana su svojstva organske materije
raznih tala s vegetacijom hrasta i
bukve u nekim šumskim formacijama
planinskog masiva Avllon (Centralna Španjolska).
U bukovoj šumi Momtejo de la
Sierra reliktna vegetacija doprinosi stvaranju
relativno zrelog humusa, s malim
razlikama između te dvije vrste drveća,
unatoč tome što se biljni ostaci bukve
slabije humificiraju nego ostaci hrasta.
U hrastovim, a naročito u bukovim šumama
Cantalojasa organska je -materija tla
vrlo malo transformirana, iako stupanj
polimerizaoije i optička gustoća huminskih
kiselina tala pod bukvom pokazuju
veće vrijednosti. Trenutno manje povoljna
svojstva tog tipa humusa očituju se
u jakoj prevagi frakcija slabo razvijene
organske materije nad jače transformiranim
komponentama.


Fernandez-Lopez, J. R.; Es-
cud ero, J. C.; Morey, M.: Primjena
faktorijalne analize u proučavanju
odnosa između vegetacije i avifaune u


Berdiji (La Coruiia).


Proučavale su se zajednice ptica u zoni
Berdia sa svrhom da se utvrdi njihova
veza s vegetacijom. Primjena tehnike
analize glavnih komponenata različitih
matrica pokazala je postojanje vrlo definirane
ptičje zajednice, koja živi jednako
u borovim i hrastovim šumama i koju
karakteriziraju vrste iz familije PARIDAE
(sjenice). Ostale zajednice pokazuju manje
ili više izražene razlike. Prilično dobro
se može razlikovati zajednica pašnjaka
i obrađenih površina, gdje prevladavaju
granivorne vrste, zatim zajednica grmlja
i zajednica živica. Izgleda da ptice prepoznaju
fizionomiju vegetacije, dok su
indiferentne prema florističkom sastavu.
Neke vrste karakteriziraju istovremeno
po nekoliko raznih ptičjih vrsta, što se


može dobrim dijelom protumačiti njihovom
mobilnošću.


Merayo, C. R.; Moreno, I.:
Proučavanje sezonskih promjena populacija
Rotifera, Cladocera i Copepoda u


barama Latoresa (Oviedo).


Proučavanja su obavljena s obzirom
na temperaturu, količinu kisika, pH i
druge ekološke faktore, u dvije bare
različitih karakteristika na lokalitetu Latores
(Oviedo) u sjeverozapadnoj Španjolskoj.


Del Tanago, M.; De Jalon, D.
G .; E 1 c o ro , I . M .: Proučavanje faune
krupnih beskralješnjaka rijeka Cigüela,
Zäncara i Corcoles: primjena bioloških
indeksa u proučavanju kvalitete


voda.


Nakon kratkog opisa područja rijeka
Cigüela, Zäncara i Corcoles u pokrajini
Ciudad Real prikazana su istraživanja
krupnih beskralješnjaka, te se njihova
prisutnost i brojnost dovodi u vezu s
ekološkim karakteristikama ambijenta u
kojem žive. Osim nekih bioloških indeksa
koji su već ustanovljeni u drugim zemljama,
primjenjen je još jedan novi, koji
na vjerniji način ukazuje na kontaminaciju
proučavanih voda.


Garzön P.; Palacios F.: Preliminarni
podaci o prehrani mrkog medvjeda
(Ursus arctos pyrenaicus, Fischer


1899) u Kantabrijskom gorju.


Obavljena su preliminarna istraživanja


o načinu prehrane mrkog medvjeda u
Kantabrijskom gorju na temelju 16 komada
ekskremenata sa 6 različitih lokaliteta,
skupljenih u periodu 1974-1977. Odnos
biljaka i životinja kojima se ova
vrsta hrani je sliiedeći: Betula celtibrica,
Castanea sativa, Quercus robur, Q. petraea,
Fagus sylvatica, Corylus avelana. Rosa
sp., Prunus avium. P. domestica, Rubus
iđaeus, R. ulmifolius, Crataegus monogyna,
Rhamnus alpina, Vaccinium myrtillus,
Genista florida, G. hispanica, Cytisus
sp., Helianthemum nummularium,