DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Štromar Lj(ubica): Zašto pitomi
golubovi ne slijeću na grane drveća


V . Đ .: Nothophagus je bukva južne
hemisfere
Prikaziknjige
Stanković S(tevan): Palićko
jezero ponovo živi (Đula S e 1 e š i : Jezero
ponovo živi)
Stanković S(tevan): Priroda
Jugoslavije (Jovan Marković: Priroda
Jugoslavije)
Števčić Zdravko: Novi sveučilišni
udžbenik iz zoologije (Ivo M a t o ničkin
: Beskralješnjaci — biologija
nižih avertebrata)
Tadić Ante: Zbornik »Hvar u prirodnim
znanostima« (zbornik radova simpozija
»Hvar u prirodnim znanostima«,
Hvar, 1976)
Trinajstić Ivo: Dalmatinsko bilje
(Robert Visiani (preveo Jure Radić)
: Ogled dalmatinskog bilja)
Vrtar Boris: Novi udžbenik botanike
(Karl Ehrendorfer (preveo
Radovan Domac): Udžbenik botanike
za visoke škole (Sistematika, evolucija
i geobotanika)


— skupovi
P(avletić) Z(latko): Dva značajna
znanstvena skupa botaničara u 1978.
godini


P(avletić) Z(latko): Obilježena


100. obljetnica smrti Roberta Visian
i j a (Šibenik, 1978)
P(avletić) Z(latko): U Beogradu
održano savjetovanje »Zaštita 78«
(Beograd, 1978)


Stanković S(tevan): Naučni
skup o prirodi Boke Kotorske
(»Valorizacija prirodnih bogatstava Boke
Kotorske u funkciji turizma«. Herceg
Novi)


Tadi ć Ante : Republičko savjetovanje
o zaštiti čovjekove sredine (Beograd,
1978)


— obljetnice:


P(a vie t i ć) Z (1 a t k o ) : Već se 200
godina piše o Plitvičkim jezerima


— izložbe:
Tadi ć Ant e Priroda područja Đerdapa
(Izložba u Prirodnjačkom muzeju
u Beogradu)


Tadi ć Ante : Republička izložba
»Flora i fauna Jadrana« (Stari Grad na
Hvaru, 1978)


— ekskurzije:
M už i n i ć-Lonč ar i ć Elizabeta:
Ekskurzija Hrvatskog ekološkog društva
u Vojvodinu (»Ekološki asnekti Baranje,
Bačke, Banata i Srijema«, 1978)


I. Mikloš
»Ponegdje nas upravo zadivljuje smionost kojom su pojedini operativni
stručnjaci ulazili u rješavanje kompleksne problematike očetinjavanja,
te si postavljamo pitanje: kakve li su sve bojazni morali u sebi svladavati
zbog eventualnog rizika koji bi se mogao pojaviti u toku izvedbe radova
i u procesu razvitka nove sstojine; kako ih opravdati pred kolegama,
upravnim odborima i radničkim savjetima«


(J. Sajar: Marginalije u povodu povećanja fonda četinjača, Šum.
list, 1968. br. 3 — 4, str. 154)