DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 84     <-- 84 -->        PDF

»PRIRODA«, časopis Hrvatskoga prirodoslovnog
društva


Od nedavna izlazi početkom školske
godine, a ne kalendarske, kao do sada.
U brojevima 1-10 šk. god. 1978-1979. donosi,
između ostalih, i ove priloge:


Aktualno


Burkuš Đuro: Začinsko bilje koje
se u našim kuhinjama sve manje upotrebljava


Hafner Karlo: O važnosti gljiva
Tortić Milica: Novije spoznaje o
otrovnosti i jestivosti gljiva


Tema mjeseca


Blašković Vladimir: Temeljne
prirodne oznake Hrvatskog zagorja
Draganović Eugen: Još o Mljetskom
jezeru i nacionalnom parku Mljet
Stražičić Nikola: Ljepote i znamenitosti
Mljetskog jezera
Trajković Mladen: Vitaminska
hrana u prirodi


Upoznajmo našu prirodu


Barčić Bernard: Biljni pokrov
otoka Badije
Bošković Petko: Nepoznati rezervati
Vraneške doline u Crnoj Gori
Cvitanić Antun: Život u oblacima


Kranjčev Radovan: Leptiri staklokrilci
(Aegeridae, Lepidoptera) — manje
poznata porodica kukaca


Kranjčev Radovan: Živi svijet
Đurđevačkih pijesaka


Portret znanstvenika


Matković Petar: Karl (Linnaeus)
Linne — u povodu 200. obljetnice
smrti


Stručno nazivlje


Kal meta Ratimir: Imenice: okolina,
okolica i okoliš u zemljopisnom
znanstvenom jeziku


Priroda, ekologija, zaštita


Aram baš in Tatjana: Naša stabla
ne umiru uspravno
Frančišković Stjepan: (pripremio):
Posljednja opomena prirode


Hrnčić Midhat: Berači uništavaju
ljekovito bilje
Kurtović Ante: Pošumljavati i na
jeftiniji način
Kurtović Ante: I živom čovjeku
osigurati 2 m2 zemlje


Marinković Đorđe: Društveni život
češljugarke u jesenjoj i zimskoj sezoni


Pavletić Zinka: Tulipa praecox
Ten — samonikli tulipan na Korčuli


Pavletić Zlatko: Osvrt na međurepubličko
savjetovanje o ljudskom okolišu
u obrazovanju


P(avletić) Z(latko): Naša nova
zaštićena područja prirode


P(avletić) Z(latko): Zaštita ljudskog
okoliša nadahnjuje slikarske umjetnike


Platužić Dragutin: Zakon o nacionalnim
parkovima u Crnoj Gori
Romelić Jovan: Devojački bunarizletište u Deliblatskoj peščari
Romelić Jovan: Izvori na Vršačkim
planinama
Šimundić Ivo: O nacionalnim parkovima
i uništavanju slonova u Africi
Tadić Ante: Putujući lovci na pjevice
po otoku Hvaru
Trifunoski Jovan: Planina Vodno
— izletište Skopljanaca
Zubak Franjo: Alepski bor — najljepši
ukras obalnog i otočnog područja
Jadrana
Zubak Franjo: Turizam u službi
zaštite i uljepšavanja čovjekove okolice
Zubak Franjo: Poklonici ili uzurpatori
Dijane


Zanimljivosti


B. D.: Da li će se Zemljina klima
zaista promijeniti u idućih 50 godina?
Ivanović Nikola: Kako narod liječi
reumu?
K a 1 e d i n Tamara: Lav Tolstojpriroda
Kirić Nikola: Uništavanje osice
(zolje) obične
Kurtović A(nte): Slično cvjetanje
dracene i sanseverije
Marinković Đorđe: Pčelarica
(Merops apiaster L.) pretežno se hrani
pčelama


P(avletić) Z(latko): Neočekivan
susret
P(avletić) Z(latko): Što je ljekovito
u češnjaku?
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Štromar Lj(ubica): Zašto pitomi
golubovi ne slijeću na grane drveća


V . Đ .: Nothophagus je bukva južne
hemisfere
Prikaziknjige
Stanković S(tevan): Palićko
jezero ponovo živi (Đula S e 1 e š i : Jezero
ponovo živi)
Stanković S(tevan): Priroda
Jugoslavije (Jovan Marković: Priroda
Jugoslavije)
Števčić Zdravko: Novi sveučilišni
udžbenik iz zoologije (Ivo M a t o ničkin
: Beskralješnjaci — biologija
nižih avertebrata)
Tadić Ante: Zbornik »Hvar u prirodnim
znanostima« (zbornik radova simpozija
»Hvar u prirodnim znanostima«,
Hvar, 1976)
Trinajstić Ivo: Dalmatinsko bilje
(Robert Visiani (preveo Jure Radić)
: Ogled dalmatinskog bilja)
Vrtar Boris: Novi udžbenik botanike
(Karl Ehrendorfer (preveo
Radovan Domac): Udžbenik botanike
za visoke škole (Sistematika, evolucija
i geobotanika)


— skupovi
P(avletić) Z(latko): Dva značajna
znanstvena skupa botaničara u 1978.
godini


P(avletić) Z(latko): Obilježena


100. obljetnica smrti Roberta Visian
i j a (Šibenik, 1978)
P(avletić) Z(latko): U Beogradu
održano savjetovanje »Zaštita 78«
(Beograd, 1978)


Stanković S(tevan): Naučni
skup o prirodi Boke Kotorske
(»Valorizacija prirodnih bogatstava Boke
Kotorske u funkciji turizma«. Herceg
Novi)


Tadi ć Ante : Republičko savjetovanje
o zaštiti čovjekove sredine (Beograd,
1978)


— obljetnice:


P(a vie t i ć) Z (1 a t k o ) : Već se 200
godina piše o Plitvičkim jezerima


— izložbe:
Tadi ć Ant e Priroda područja Đerdapa
(Izložba u Prirodnjačkom muzeju
u Beogradu)


Tadi ć Ante : Republička izložba
»Flora i fauna Jadrana« (Stari Grad na
Hvaru, 1978)


— ekskurzije:
M už i n i ć-Lonč ar i ć Elizabeta:
Ekskurzija Hrvatskog ekološkog društva
u Vojvodinu (»Ekološki asnekti Baranje,
Bačke, Banata i Srijema«, 1978)


I. Mikloš
»Ponegdje nas upravo zadivljuje smionost kojom su pojedini operativni
stručnjaci ulazili u rješavanje kompleksne problematike očetinjavanja,
te si postavljamo pitanje: kakve li su sve bojazni morali u sebi svladavati
zbog eventualnog rizika koji bi se mogao pojaviti u toku izvedbe radova
i u procesu razvitka nove sstojine; kako ih opravdati pred kolegama,
upravnim odborima i radničkim savjetima«


(J. Sajar: Marginalije u povodu povećanja fonda četinjača, Šum.
list, 1968. br. 3 — 4, str. 154)