DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 84     <-- 84 -->        PDF

»PRIRODA«, časopis Hrvatskoga prirodoslovnog
društva


Od nedavna izlazi početkom školske
godine, a ne kalendarske, kao do sada.
U brojevima 1-10 šk. god. 1978-1979. donosi,
između ostalih, i ove priloge:


Aktualno


Burkuš Đuro: Začinsko bilje koje
se u našim kuhinjama sve manje upotrebljava


Hafner Karlo: O važnosti gljiva
Tortić Milica: Novije spoznaje o
otrovnosti i jestivosti gljiva


Tema mjeseca


Blašković Vladimir: Temeljne
prirodne oznake Hrvatskog zagorja
Draganović Eugen: Još o Mljetskom
jezeru i nacionalnom parku Mljet
Stražičić Nikola: Ljepote i znamenitosti
Mljetskog jezera
Trajković Mladen: Vitaminska
hrana u prirodi


Upoznajmo našu prirodu


Barčić Bernard: Biljni pokrov
otoka Badije
Bošković Petko: Nepoznati rezervati
Vraneške doline u Crnoj Gori
Cvitanić Antun: Život u oblacima


Kranjčev Radovan: Leptiri staklokrilci
(Aegeridae, Lepidoptera) — manje
poznata porodica kukaca


Kranjčev Radovan: Živi svijet
Đurđevačkih pijesaka


Portret znanstvenika


Matković Petar: Karl (Linnaeus)
Linne — u povodu 200. obljetnice
smrti


Stručno nazivlje


Kal meta Ratimir: Imenice: okolina,
okolica i okoliš u zemljopisnom
znanstvenom jeziku


Priroda, ekologija, zaštita


Aram baš in Tatjana: Naša stabla
ne umiru uspravno
Frančišković Stjepan: (pripremio):
Posljednja opomena prirode


Hrnčić Midhat: Berači uništavaju
ljekovito bilje
Kurtović Ante: Pošumljavati i na
jeftiniji način
Kurtović Ante: I živom čovjeku
osigurati 2 m2 zemlje


Marinković Đorđe: Društveni život
češljugarke u jesenjoj i zimskoj sezoni


Pavletić Zinka: Tulipa praecox
Ten — samonikli tulipan na Korčuli


Pavletić Zlatko: Osvrt na međurepubličko
savjetovanje o ljudskom okolišu
u obrazovanju


P(avletić) Z(latko): Naša nova
zaštićena područja prirode


P(avletić) Z(latko): Zaštita ljudskog
okoliša nadahnjuje slikarske umjetnike


Platužić Dragutin: Zakon o nacionalnim
parkovima u Crnoj Gori
Romelić Jovan: Devojački bunarizletište u Deliblatskoj peščari
Romelić Jovan: Izvori na Vršačkim
planinama
Šimundić Ivo: O nacionalnim parkovima
i uništavanju slonova u Africi
Tadić Ante: Putujući lovci na pjevice
po otoku Hvaru
Trifunoski Jovan: Planina Vodno
— izletište Skopljanaca
Zubak Franjo: Alepski bor — najljepši
ukras obalnog i otočnog područja
Jadrana
Zubak Franjo: Turizam u službi
zaštite i uljepšavanja čovjekove okolice
Zubak Franjo: Poklonici ili uzurpatori
Dijane


Zanimljivosti


B. D.: Da li će se Zemljina klima
zaista promijeniti u idućih 50 godina?
Ivanović Nikola: Kako narod liječi
reumu?
K a 1 e d i n Tamara: Lav Tolstojpriroda
Kirić Nikola: Uništavanje osice
(zolje) obične
Kurtović A(nte): Slično cvjetanje
dracene i sanseverije
Marinković Đorđe: Pčelarica
(Merops apiaster L.) pretežno se hrani
pčelama


P(avletić) Z(latko): Neočekivan
susret
P(avletić) Z(latko): Što je ljekovito
u češnjaku?