DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 83     <-- 83 -->        PDF

2. Utjecaj okoliša na čovjeka i rad
3. Osnove sigurnosti na radu
4. Psihologija rada
Knjiga sadrži još uvod i popis literature.


Uvod


U uvodnom dijelu autor daje definiciju
ergonomije i njezino mjesto u okviru
organizacije rada. Posebno je naglašeno
da je to interdisciplinarna znanost koja
uključuje u sebi tehnička, sociološka,
medicinska i psihološka znanja (antropologija,
sigurnost, pravo, ekonomika).


1. Zbivanja u čovjekovom organizmu
tijekom rada
Autor razmatra kompleksne pojave tijekom
čovjekova rada. Pritom se čovjek
može promatrati kao dio kibernetičkog
kruga (sila, predmet, sredstvo) u sustavu
čovjek — stroj (oruđe) — rad. Detaljno i
s mnogo podataka autor iznosi pojave u
čovjekovom organizmu tijekom rada, ilustrirajući
sve to velikim brojem podataka
do kojih su znanstvenici došli. Autor
koristi svaku prliku da naglasi karakteristike
pojava kod čovjekova rada u šumarskoj
proizvodnji.


2. Utjecaj radne okoline na
čovjeka i rad
Ovo poglavlje je posebno značajno za
upoznavanje uvjeta rada radnika u šumarstvu,
jer se u njemu razmatra dielovanje
buke i vibracija na čovjeka. Za
obje ove pojave daju se i njihove fizikalne
osnove te postojeći propisi i standardi
o graničnim vrijednostima. Autor
daje i niz rezultata vlastitih i ostalih istraživanja
o buci i vibracijama najčešće
upotrebijavanih strojeva i uređaja šumarske
mehanizacije.


Drugi dio poglavlja je posvećen i tumačenju
štetnog djelovanja plinova, para
i prašine, klimatskih prilika, svijetla i dr.


3. Osnove sigurnosti na radu
Autor navodi definiciju sigurnosti na
radu prema postojećim zakonskim propisima.
Prvi dio poglavlja je posvećen
analiziranju nesreća na radu u šumarstvu.
Detaljno se razmatraju 4 skupine faktora
koji djeluju na sigurnost na radu:


tehnička sigurnost, zdravstvena sigurnost,
socijalna sigurnost i obrazovanje u vezi
sigurnosti na radu. Posebno poglavlje je
posvećeno zakonodavstvu iz područja sigurnosti
na radu.


4. Psihologija rada
Detaljno su opisane karakteristike čovjeka
sa stanovišta njegovih sposobnosti,
običaja i interesa. Posebno je obrađen
problem načina obrazovanja o radu, _o
metodama tog obrazovanja, djelovanju
treninga, motiviranosti za rad i dr.


Služeći se rezultatima najnovijih saznanja
iz područja ergonomije te nizom
svojih radova, autor je u knjizi dao sadašnje
stanje navedene znanosti sa stanovišta
šumarske proizvodnje.


Iako obrađuje problematiku blisku tek
manjem broju znanstvenika, autor približava
materiju sažetim i preglednim
stilom svima kojima je namijenjena: studentima,
inžinjerima, stručnjacima iz udruženog
rada koji se bave navedenim
problemima. Jasnoći i dostupnosti su doprinijeli
i brojni crteži, dijagramski prikazi
i tabele koji se nadopunjuju tekstom.
Onima koji žele produbiti gradivo korisno
će poslužiti bogati popis radova
uz knjigu.


Knjiga može korisno poslužiti svima
koji se u svakodnevnom radu susreću
s problemima ergonomije a to su svi
oni koji neposredno rade ili organiziraju
radni proces u šumarstvu, posebno rukovodioci
mehanizacije, odgovorni stručnjaci
za zaštitu na radu te rukovodioci
šumskih radilišta. Vrijedan je napor autora
da na jednom mjestu prikaže zakonodavnu
problematiku iz navedenog područja.
Svakako će ovo djelo, kao jedan
od prvenaca iz područja ergonomije u
nas, poslužiti kao vrijedan doprinos u
ovoj specifičnoj oblasti šumarske znanosti,
pa će odigrati korisnu ulogu kako
u obrazovnom procesu mladih stručnjaka
koji se osposobljavaju za rad u šumarstvu,
tako i u rješavanju svakodnevnih
problema šumarske proizvodnje te humanizacije
rada sudionika tehnoloških procesa
eksploatacije i uzgajanje šuma.


S. Sever