DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 77     <-- 77 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


DRUGI KONGRES EKOLOGA JUGOSLAVIJE,
knjiga III — Izdavač Savez društava ekologa Jugoslavije,
Zagreb, 1980.


Drugi kongres ekologa Jugoslavije, kako je to već objavljeno u Šumarskom
listu br. 11—12/1979, održan je od 1—7. X 1979. u Zadru i u Nacionalnim parkovima
Paklenica i Plitvička jezera. Prve dvije knjige, koje sadrže referate održane ili
pripremljene za ovaj Kongres, prikazane su u već spomenutom svesku Šum. lista
(str. 626—628). Treća knjiga, opsega 125 stranica i dvije pregledne karte, sadrži
prikaz rada Kongresa s tekstovima govora i referata koji nisu objavljeni u prve
dvije knjige, diskusiju i zaključke. Zaključci su također objavljeni u Šumarskom
listu, br. 11—12/1979. str. 622—626.


1. Tokom Kongresa održani su, i ovdje objavljeni, slijedeći pozdravni govori:
Prof. dr Đure R a u š a, u svojstvu predsjednika Saveza društava ekologa Jugoslavije
i predsjednica Organizacionog odbora Kongresa;
Akademika prof, dr Josipa Roglića , pozdravna riječ u ime JAZU;
Prof. dr inž. Vere Johanides , u ime Jugoslavenskog saveza za unapređenje
i zaštitu čovjekove okoline;
Dipl. ecc. Ote Frölic ha, tajnika Odbora za zaštitu i unapređenje čovjekove
okoline Privredne komore Hrvatske;
Mr Ivice Maštruka , predsjednika Skupštine općine Zadar;
Prof. dr Branimira P r p i ć a, predsjednika Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske.
Objavljeni su i pozdravni brzojavi Kongresu i pozdravi Kongresa predsjedniku
SFRJ Josipu Brozu Titu, predsjedniku Sabora SR Hrvatske i Jugoslavenskom Savezu
za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline u Beogradu.


Održani su ovi referati:
Ivo Petriciol i i suradnici P. Brnetić, B. Pasarić, U. Sabić i M. Domijan,
iz Zadra: Čovjek i njegova okolina,
Inž. šum. Miroslav Rukavina : Prirodne značajke Nacionalnog parka »Paklenica
«,
Prof. dr. Ivo Trinajstić : Osnovne karakteristike biljnog pokrova Nacionalnog
parka »Paklenica« u Hrvatskoj,
Dr Zvonimir Pelcer : Šumskovegetacijske karakteristike Like (s 1 kartom),


Aleksandar B r n e k-K o s t i ć : Prirodni fenomen Plitvičkih jezera.


U diskusiji su sudjelovali:


Mr
inž. Mrzljak i Andrija Kusanić (Karlovac) — o posljedicama na


šumske
ekosisteme Pokupskog bazena nakon kopanja kanala Kupa — Kupa,
Prof. Slobodan A 1 f i r e v i ć (Split) — osvrt i dopune referatu Dr T. Gamulina
»Pristup boljem istraživanju Jadranskog mora,
Mirko Šarčevi ć (nastavnik biologije, Županja) — »Virovi — biser-ljepotica
spačvanskih šuma«,
Vojislav Miši ć (naučni savjetnik, Beograd) — o fitocenozama u nekim
kanjonima i klisurama u Srbiji kao dopuna referata V. Stefanovića »Fitocenoza
javora i lipe (Aceri-Tilietum mixtum Steff 1974) u nekim kanjonima Dinarida«,