DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 76     <-- 76 -->        PDF

3. Jednom izračunate koordinate mogu se upotrijebiti za nanošenje busolnog
vlaka u različitim mjerilima, dok klasičnim putem naneseni vlak imamo samo
u mjerilu, u kome smo ga crtali.
4. Prilikom nanošenja točaka pomoću koordinata možemo izostaviti ucrtavanje
»pomoćnih« točaka (na pr. točka 11 sa skice), što ne dolazi u obzir ni kod
jedne druge metode. Naravno, pri tome moramo biti sigurni, da nam je račun
ispravan!
5. Rad sa kalkulatorom manje je zamoran nego rad sa busolom, a često
i transporterom, naročito kod sitnih mjerila.
6. Računanje kordinata može se obavljati i na terenu, jer osim kalkulatora
ne zahtijeva nikakav drugi pribor (crtanje i onako ostavljamo za ured!).
7. Džepni kalkulatori su jeftini i lako se nabavljaju, dok se i onako skupi
transporteri teško nalaze na tržištu.
Nedostaci:


1. Izračunate koordinate samo su relativne, i vrijede samo za dotični vlak,
odnosno sustav u kome smo ga računali. ((Po nekad se i nekoliko vlakova može
računati u istom sastavu, ako su međusobno povezani — odsjeci u istom odjelu
i si.)
Pogotovo ne dolazi u obzir povezivanje sa koordinatama točaka zvaničnih
sustava (Gauss-Krügerov i dr.), jer su oni vezani za astronomski sjever, dok
kod busolnih vlakova radimo sa magnentskim. Teoretski bi se mogla uzeti u
obzir i magnetska deklinacija, no onda bismo zašli u oblast, u kojoj točnost
busolnog teodolita više nije dovoljna, a izgubili bismo na glavnim prednostima
snimanja busolom — brz i jeftin rad.


2. Računanje koordinata nešto je sporije nego rad sa transporterom, i ako
je nešto brži (ali u svakom slučaju komotniji) nego rad sa busolom za nanašanje.
Ovo je samo proizvoljna ocjena, jer detaljna analiza nije izvršena.
LITERATURA:


Neidhardt, N. — T om aš ego vi ć, Z.: GEODEZIJA U ŠUMARSTVU (»kripta),
Zagreb 1962.