DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 71     <-- 71 -->        PDF

točaka A-l i 26-B izmjerene su ranije lancem, prilikom razmjeravanja sistema
šljunkara kroz cijeli odjel 69 (na skici su ucrtane samo dvije koje su poslužile
za vezanje busolskog vlaka).


Upisane podatke normalno prekontroliramo, dakle provjerimo da li su razlike
očitavanja sjevernog i južnog kraja igle na busoli zaista 180», te da li
očitanja srednje niti na letvi odgovaraju aritmetičkim sredinama očitanja gornje
i donje niti. Izračunamo dužine poligonskih stranica, a ako je potrebno (na
brdskom terenu) izvršimo i njihovu redukciju na horizontalu pomoću faktora
cos^cp.


Ako dobivene podatke želimo koristiti za računanje relativnih koordinata
na desnoj polovini manuala iscrtamo dodatne kolone, od kojih ćemo u lijevu
upisivati apscise (x) a u desnu ordinate (y), što u gornjem dijelu i označimo.
Dalje, moramo odlučiti kojim ćemo redoslijedom računati koordinate. Naječšće
se ide onim redom, kojim se i snimalo, ma da nam je neki puta zgodnije -računati
obratno, od posljednje točke u vlaku prema prvoj. To nam je važno radi
toga, da znamo koje očitanje azimuta ćemo uzeti u račun: da li očitanje kod
sjevernog ili južnog kraja igle na busoli. Osim toga, moramo odlučiti i koju ćemo
točku vlaka uzeti kao ishodište koordinatnog sustava: obično je to prva točka
u vlaku, i njoj dajemo koordinate x = 0,000; y = 0,000. Ako vlak vežemo na
neki već prethodno izračunani — uzimamo koordinate vezne točke.


Za naš posao dobro će poslužiti svaki džepni elektronički kalkulator, koji
može računati vrijednosti trigonometrijskih funkcija; svi oni obično imaju barem
jednu »memoriju«, ma da bi za ove potrebe bolje odgovorali oni sa dvije memorije
(neki modeli »TEXAS INSTRUMENTS«), no to nije neophodno. U našem
je slučaju računanje obavljeno kalkulatorom »db 811 sr 11« domaće proizvodnje
(DIGITRON), iako se računanje ni sa ostalima ne razlikuje u suštini, već samo
u detaljima, ovisno o karakteristikama »komandi« za pojedine operacije. Za to
prije početka rada treba dobro upoznati način rada sa kalkulatorom, da bi se
posao obavio što je brže moguće, bez suvišnih detalja.


Većina kalkulatora radi tako, da prilikom računanja trigonometrijskih funkcija
kut »upisujemo« u stupnjevima i decimalnim dijelovima stupnja (na teodolitu
»Kern« se kutevi tako i očitavaju, odnosno decimale stupnja procjenjuju).
Ako smo prilikom snimana kuteve očitavali u stupnjevima i minutama, minute
se prije računanja treba pretvoriti u decimalne dijelove stupnja (dijeljenjem
sa 60) i tome se onda dodaju cijeli stupnjevi. Kod nekih se kalkulatora i to
rješava brzo: kut upišemo u stupnjevima, minutama i sekundama i pritiskom
na određenu tipku dobijamo odmah stupnjeve i decimalne dijelove stupnja.
Ako ta mogućnost postoji, treba je svakako iskoristiti!


Iz koordinatnog računa nam je poznato, da koordintane razlike računamo
po formulama:


x = d sin v


y = d cos v


Primijenimo to na točke 1 i 2 sa naše skice. Azimut iz stajališta 1 prema
točki 2 je — 154,9:». Taj kut upisujemo u kalkulator, i odmah ga ubacujemo u
memoriju, jer će nam trebati dva puta: za računanje funkcija sin i cos. To
je naročito važno u slučaju da smo ga dobili pretvaranjem minuta u decimale


249