DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 67     <-- 67 -->        PDF

IZ PRAKSE ZA PRAKSU


OBNOVA BAGREMOVIH SASTOJINA UPOTREBOM
TRANSLOKACIONIH ARBORICIDA TORMONA — 80
(Arbokan EA-80)


Obnova bagremovih sastojina (sastojina od Robinia pseudoacacia L.) na
području Šumskog gospodarstva »Hrast« Vinkovci, posebno Šumarije Vukovar,
predstavljala je u 1970. godini veliki problem financijske naravi. Naime troškovi
iskorišćivanja s obnovom bagremovih sastojina premašivali su prihode
dobivene realizacijom drvnih masa iz ovih sastojina.


Klasičan način obnove ovih sastojina vršio se obnovom iz žilja. Poslije
sječe davali su se panjevi okolnom stanovništvu na krčenje uz minimalnu naplatu
za ogrijev. Zatim zemljište na jedno ili dvogodišnju obradu pod zakup za poljoprivredno
iskorišćivanje. Time su panjevi bili uništeni, a dobiven pomladak iz
ispresjecanih žila pravilno raspoređen po površini. Povećanjem standarda okolnog
stanovništva došlo je do korišćenja za ogrijev ugljena, nafte, plina i struje,
a nestalo je interesa za vađenje panjeva i obradu zemljišta. Šumarija je radi
obnove pristupila sječi onih sastojina kotličanjem. tj. sječom bagremovih stabala
sa žiljem i panjevima, što je vrlo mučan, težak i skup manualni rad.


Razmišljajući o ovom problemu došao sam do zaključka, da bi se vjerovatno
pravilnom dozacijom traslokacionog arboricida Tormona-80 moglo postići
to, do panja i jače žile u njegovoj blizini neće tjerati izdanke već će oni izbijati
iz žilja dalje od panja.


Da bi se potvrdila ova pretpostavka u dogovoru s upraviteljem Šumarije
Vukovar inž. Stjepanom S r n i ć izvršio sam pokus u proljeće 1970. godine premazivanjem
panjeva 4°/o i 8°/o emulzijom Tordona-80 u nafti na slijedeći način:


a) Premazan je cijeli panj na presjeku,


b) Premazan je cijeli panj na presjeku, i kora do zemlje,


c) Premazan je panj na rubu i kora do zemllje,


c) Premazan je cijeli panj na presjeku i do zemlje, ali panj je prethodno


okoran.
Panjevi su bili promjera 4 — 48 cm. Premazani su u naprijed navedenim
kombinacijama s obje koncentracije, ali su ostavljeni panjevi bez premazivanja
za kontrolu.
Pregled je izvršen 22. IX 1970. godine, kada je utvrđeno, da su nepremazivam
panjevi istjerali bujne izdanke. Tretirani panjevi na bilo koji način nisu Istjerali
niti jedan izdanak, već su izdanci izbijali dalje od panja ili ih uopće nije bilo.
Pravilnosti s jednom ili drugom koncentracijom nije bilo. Oni panjevi iz čijih žila
nisu izbili izdanci pretpostavio sam, da su dobili preveliku dozaoiju sredstava,
koje je uništilo ipotpuno izbojnu snagu žila i panjeva.


U 1971. godini izvršio sam pokus tretiranja panjeva s 5%> emulzijom Tordona-
80 u nafti i u emulziji lož-ulja (što je zapravo isto). Premazivanje vršeno
tako, da su tanji panjevi premazani cijelom površinom na presjeku, a deblji
samo rubni dio presjeka — znači bjelika, kambij i kora na presjeku, dok su
mogli upijati tekućine. Opet se dogodilo, da neki panjevi nisu istjerali niti iz
žila niti iz panjeva, ali je većina žila istjerala izdanke. Razumljivo je da nije bilo
nikakve razlike tretiranih jednom ili drugom emulzijom Tordona-80.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Zaključio sam, da su opet neki panjevi dobili preveliku dozaciju arboricida.


Pokus je izvršen na površini od 5.580 mä s 823 panja, koji su imali površinu
presjeka 224.184 cnr? ili 22,418 m2 a utrošeno je 16,5 1 emulzije. Prema tome
utrošeno je cea 300 l/ha odnosno 0,74 l/ha površine panjeva.


U 1971. godini dogovorno je tretirana jedna veća površina u šumskom predjelu
Djergaj 136 c u površini od 10,20 ha s 4% emulzijom Tordona-80 u nafti.
Panjevi su premazani rubom bez potpunog natapanja. Rezultati su bili izvanredni
i potpuno su potvrdili očekivanja.


Početkom 1972. godine prije početka vegetacije izvršena je njega mladika u
ovom odsjeku, u kojem su posječeni loši, granati i kosorastući izdanci. Krajem
1972. godine bila je obnovljena bagremova sastojina ujednačenih stabalaca pravilno
razmještenih po površini.


Za premazivanje je utrošeno 2 radna dana u 1971. godini prije tjeranja panjeva,
za njegu 1972. godine 5 radnih dana/ha. Što se tiče emulzije utrošeno je
nešto više po jedinici površine nego na pokusnoj plohi, jer se na ovoj površini
nalazilo dosta zove (Sambucus nigra L.), čije smo panjeve potpuno premazivali,
kako bi je uništili, budući da u prvoj godini smeta razvoju i rastu bagremoviih
izdanaka.


Kao tekućina za emulziju koristili smo umjesto nafte, mješavinu 1:1 nafte
i prerađenog motornog ulja. Panjeve uvijek treba premazivati u proljeće prije
tjeranja izdanaka. Ako želimo potpuno uništiti izbojnu snagu panjeva i žila tada
koristimo 8u šumarstvu, jer se radi o herbicidu na bazi 2, 4, 5-T.


Samo Šumarija Vukovar ima preko 100 ha bagremovih sastojina i svake
godine na ovaj način obnavljamo 20—35 ha ovih šuma.


Odnos direktnih troškova po jednom hektaru kreće se >kao 1:6,23 u korist
obnove kemijskim načinom. Za kotličanje je utrošeno 18,74 rd/ha, a za kemijsku
obnovu je korišteno 2 rd + u visini cea i 1 rd vrijednosti materijali ili 3 rd/ha.
To znači, da troškovi kemijske obnove bagremovih sastojina iznose 16°/o od troškova
kotličanja.


Od 1973. godine neprekidno na ovaj način vršimo obnovu bagremovih sastojina,
te je time potvrđen u praksi.


Za pretpostaviti je, da se ovo može vršiti i drugim traslokacionim arboricidima,
ali bi za svaki trebalo utvrditi graničnu dozu, koja ne bi uništila izbojna
snaga iz žila, već samo iz panja.


Marko Cvitić,


dipl. inž. šum.