DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 67     <-- 67 -->        PDF

IZ PRAKSE ZA PRAKSU


OBNOVA BAGREMOVIH SASTOJINA UPOTREBOM
TRANSLOKACIONIH ARBORICIDA TORMONA — 80
(Arbokan EA-80)


Obnova bagremovih sastojina (sastojina od Robinia pseudoacacia L.) na
području Šumskog gospodarstva »Hrast« Vinkovci, posebno Šumarije Vukovar,
predstavljala je u 1970. godini veliki problem financijske naravi. Naime troškovi
iskorišćivanja s obnovom bagremovih sastojina premašivali su prihode
dobivene realizacijom drvnih masa iz ovih sastojina.


Klasičan način obnove ovih sastojina vršio se obnovom iz žilja. Poslije
sječe davali su se panjevi okolnom stanovništvu na krčenje uz minimalnu naplatu
za ogrijev. Zatim zemljište na jedno ili dvogodišnju obradu pod zakup za poljoprivredno
iskorišćivanje. Time su panjevi bili uništeni, a dobiven pomladak iz
ispresjecanih žila pravilno raspoređen po površini. Povećanjem standarda okolnog
stanovništva došlo je do korišćenja za ogrijev ugljena, nafte, plina i struje,
a nestalo je interesa za vađenje panjeva i obradu zemljišta. Šumarija je radi
obnove pristupila sječi onih sastojina kotličanjem. tj. sječom bagremovih stabala
sa žiljem i panjevima, što je vrlo mučan, težak i skup manualni rad.


Razmišljajući o ovom problemu došao sam do zaključka, da bi se vjerovatno
pravilnom dozacijom traslokacionog arboricida Tormona-80 moglo postići
to, do panja i jače žile u njegovoj blizini neće tjerati izdanke već će oni izbijati
iz žilja dalje od panja.


Da bi se potvrdila ova pretpostavka u dogovoru s upraviteljem Šumarije
Vukovar inž. Stjepanom S r n i ć izvršio sam pokus u proljeće 1970. godine premazivanjem
panjeva 4°/o i 8°/o emulzijom Tordona-80 u nafti na slijedeći način:


a) Premazan je cijeli panj na presjeku,


b) Premazan je cijeli panj na presjeku, i kora do zemlje,


c) Premazan je panj na rubu i kora do zemllje,


c) Premazan je cijeli panj na presjeku i do zemlje, ali panj je prethodno


okoran.
Panjevi su bili promjera 4 — 48 cm. Premazani su u naprijed navedenim
kombinacijama s obje koncentracije, ali su ostavljeni panjevi bez premazivanja
za kontrolu.
Pregled je izvršen 22. IX 1970. godine, kada je utvrđeno, da su nepremazivam
panjevi istjerali bujne izdanke. Tretirani panjevi na bilo koji način nisu Istjerali
niti jedan izdanak, već su izdanci izbijali dalje od panja ili ih uopće nije bilo.
Pravilnosti s jednom ili drugom koncentracijom nije bilo. Oni panjevi iz čijih žila
nisu izbili izdanci pretpostavio sam, da su dobili preveliku dozaoiju sredstava,
koje je uništilo ipotpuno izbojnu snagu žila i panjeva.


U 1971. godini izvršio sam pokus tretiranja panjeva s 5%> emulzijom Tordona-
80 u nafti i u emulziji lož-ulja (što je zapravo isto). Premazivanje vršeno
tako, da su tanji panjevi premazani cijelom površinom na presjeku, a deblji
samo rubni dio presjeka — znači bjelika, kambij i kora na presjeku, dok su
mogli upijati tekućine. Opet se dogodilo, da neki panjevi nisu istjerali niti iz
žila niti iz panjeva, ali je većina žila istjerala izdanke. Razumljivo je da nije bilo
nikakve razlike tretiranih jednom ili drugom emulzijom Tordona-80.