DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 64     <-- 64 -->        PDF

bez nekih posebnih izdataka (na pr. modifikacija količine i vremena fertilizacije
tla).


Diluciona metoda često je korištena, ali još uvijek ima izvjesnih nedostataka,
koje je moguće u znatnom iznosu ukloniti i njenu točnost tako povećati.
Time bi se poboljšalo naše poznavanje kompleksnih mikro-populacija
tla, naročito u kvantitativnom pogledu.


ZAKLJUČCI


Uzevši u obzir iznesena zapažanja i postignute rezultate u vlastitoj primjeni
dilucione metode, može se zaključiti:


1. Diluciona metoda još uvijek ima svoju vrijednost, iako se već vrlo
dugo vremena upotrebljava.
2. Što se više približava vrijeme uzimanja uzoraka, tim preciznije treba
pratiti promjene ekoloških faktora, naročito hidrotermičkog režima tla.
3. Prije uzimanja uzoraka treba se dobro upoznati sa heterogenosti istraživane
plohe kako u vertikalno, tako i horizontalnom pogledu. Od toga
ovisi koliko će se uzoraka uzeti.
4. Kadkad se uzorci uzimaju posebno za pojedine taksonomske i fiziološke
grupe mikroorganizama.
5. Transport i uskladištenje uzoraka najbolje je vršiti na sniženoj temperaturi.
6. Kod disocijacije tla, mora se na minimum reducirati tretmane koji
mogu oštetiti mikroorganizme. To se naročito odnosi i filamentozne mikroorganizme.
7. Izgleda da postoje značajne razlike između razvitka mikroorganizama
in situ (u prirodi) i onog in vitro.
8. Površinska inokulacija može biti znatno nepreciznija od dubinske inokulacije.
9. Kod mikro-Fungi i kod aktinomiceta, spore su više odraz broja fruktifikacija
u tlu (a o kojima malo znamo), nego odraz broja filamenata.
10. Razmotreni su razni problemi koji nastaju zbog toga što se neki mikroorganizmi
pojavljuju u tlu i u obliku spora i u obliku filamenata.
11. Diluciona metoda od znatne je praktične važnosti za istraživanje mikrobioloških
procesa i stanja u tlu, za reguliranje i valorizaciju plodnosti tla
i za razna druga istraživanja.
LITERATURA


1.
Jensen , V. (1962): Studies on the microflora of Danish beech forest soils.
I, The dilution plate count technique for the enumeration of bacteria and
fungi in soil, Zbl. II, B. 116, H. 1, 13—32.