DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Ako je moguće, trebalo bi ustanoviti koeficijente, pomoću kojih bi se
rezultati dobiveni jednom varijantom dilucione metode mogli barem aproksimativno
preračunati u rezultate dobivene drugom varijantom iste metode.


Treba istaći da kadkada s različitim varijantama dilucione metode možemo
dobiti slične rezultate, pa čak i kod regija koje su znatno udaljfene
jedna od druge. Na primjer MIŠUSTIN (1970) u podzolima SSSR-a dobio je


970.000 bakterija u 1 g tla, a ŠOJAT (1974) našao je kod Zalesine, također u
podzolu, 1,100.000 bakterija u 1 g tla.
DISKUSIJA


Pomoću dilucione metode moguće je odrediti brojnost mikroorganizama,
a na osnovu toga aproksimativno i biomasu. Smatram da nije važna samo
biomasa, nego i ukupna površina mikroorganizama. Od toga ovise takvi procesi
kao što je na pr. razgradnja organske tvari.


Kod mnogih mikrobioloških istraživanja, trebalo bi komparativno istraživati
rizosferno i ne-rizosferno tio. Za tu svrhu potrebno je na eksperimentalnoj
plohi imati jedan relativno mali dio bez korijena. To se može postići
ili tako da se biljke ne uzgajaju na tom dijelu površine ili ukljanjanjem korijenja
na spomenutom dijelu.


Iz radova mnogih mikrobiologa nije jasno da li su istraživali rizosferno
ili ne-rizosferno tlo. Vrlo malo radova ima sa komparacijama rizosfernog
i ne-rizosfernog tla.


Kod izračunavanja broja mikroorganizama u 1 g tla trebalo bi uzeti u
obzir na neki način i specifičnu težinu istraživanog tla. Jedan gram humusnog
tla ima sasvim različit volumen i zato više mikrolokaliteta za razvitak
mikroorganizama od 1 grama mineralnog tla. Na to su već davno upozorili
neki mikrobiolozi, ali je to palo u zaborav.


Svako razređenje opterećeno je sa izvjesnom proceduralnom greškom,
specifičnom za to razređenje. Zato uz rezultate treba navesti kojim su razređenjem
dobiveni (4).


Nalazi dobiveni dilucionom metodom i uz najbolju primjenjenu varijantu
ovisit će u izvjesnom stupnju o fizikalnim, kemijskim, i biološkim svojstvima
tla, jer o tim svojstvima ovisi kakvo će biti preživljavanje mikroorganizama
u tlu prije analize, njihova desorpcija i iznos oštećenja za vrijeme
analize, te stupanj dezagregacije istraživanog tla.


Uz iste ili slične brojeve mikroorganizama, nalaz je tim značajniji, što
je tlo lošijih fizikalno-kemijskih i bioloških svojstava. Jedan milion bakterija
u 1 gramu glinovitog tla mnogo je većeg značenja nego isti ili sličan broj
bakterija u 1 gramu humusnog tla.


Humusa može biti mnogo zato jer ima mnogo mikroorganizama, ali
može biti i obrnuto: mikroorganizama može biti mnogo, jer ima mnogo
humusa. To posljednje vrijedi naročito onda kad su periodi stagnacije mi