DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Sum. list 104:233, 1980.


NEKI PROBLEMI ANALIZE MIKROFLORE ŠUMSKIH I DRUGIH
TALA DILUCIONUM METODOM NA AGARIZIRANIM SUPSTRATIMA


Mr MIROSLAV ŠOJAT, dipl. inž. biol.
Šumarski institut, Jastrebarsko


SAŽETAK. Razmatraju se razni problemi usavršavanja dilucione
metode, naročito obzirom na šumska tla. To su problemi uzimanja
uzoraka, procedure i standardizacije metodike, te interpretacije
rezultata. Ukazano je na praktičnu korist dilucione metode,
posebno kod procjene plodnosti tla.


UVOD


Za istraživanje broja mikroorganizama u tlu, indirektne metode mnogo se
češće upotrebljavaju od direktnih metoda. Od indirektnih metoda najčešće
se upotrebljava diluciona metoda na agrariziranim supstratima.


Iako je to jedna stara metoda, njena vrijednost još uvijek je velika.
Prema MIŠUSTINU et al (1970) pogrešno bi bilo smatrati da nove metode u
mikrobiologiji tla mogu uvijek zamijeniti starije metode. Praksa potvrđuje
korisnost dilucione metode, iako je ta metoda mnogo kritizirana. U članku
se iznose, obzirom na spomenutu metodu, neke manje poznate stvari ili
sasvim nepoznate. Akcent je dat više na šumska nego na agrikulturna tla.


Kod šumskih tala indirektne metode bolje su od direktnih, koje se ne
mogu izvesti s dovoljno točnosti (JENSEN, 1962. i 1963).


Materijal i metodika opi sani su već u prijašnjem članku autora (Šumarski
list br. 7—9/1974). Treba dodati da su osim tala u članku spomenutih,
istraživanja još i neka agrikulturna tla, te ranker i rendzina Zagrebačke
Gore. Osim dubinske inokulacije kadkada je bila primjenjena površinska
inokulacija.


OPAŽANJA I REZULTATI


Uz izvjesne izuzetke zapažanja odnosno rezultati iznose se u općenitom
obliku i simplificirano koliko je to bilo moguće. Teoretska istraživanja vršena
su uz pomoć obilne literature.


Uzorci


Od dobrog uzimanja uzoraka mnogo ovisi točnost i upotrebljivost rezultata
dobivenih s dilucionom metodom. Obzirom na ekološke prilike koje