DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 54     <-- 54 -->        PDF

mogu postati prikladna žarišta odakle se štetnik širi u okolno područje. U
uzgoju topola, osobito prvih godina po osnutku plantaže, s ovim štetnikom
valja svakako računati.


LITERATURA


Kramar , A., 1974: Osnivanje plantaža topola i vrba. Sto godina šumarstva Bilogorsko-
podravske regije. Združeno šum. pod. Bjelovar.


Kovače vic, Ž., 1956: Primijenjena entomologija. III. Šumski štetnici. Polj. nakl.
zavod. Zagreb.


Krančev , R., 1977: Ekološko faunističke snačajke egerida (Aegeridae, Lepidoptera)
— napose Koprivničko-đurđevačke Podravine, Magistarski rad. (Neobjavljeno).


Tomić , D., 1958: Mali topolin staklokrilac (Sciapteron tabaniformis Rott) i njegovo
suzbijanje. Topola. 2. 6:477-485.


Vajda , Z., 1974: Nauka o zaštiti šuma. Školska knjiga. Zagreb.


V a s i ć, M., 1966: Trajanje razvića malog topolinog staklokrilca (Sciapteron-Paranthrene
tabaniformis Rott) u ekološkim uslovima istočne Slavonije i Baranje.
Topola. 10. 59:38—44.


Vasić , K., 1971: Zaštita drveta I deo (Ksilofagni insekti). Naučna knjiga. Beograd.


Živojinović , S., 1967: Zaštita šuma, II izdanje. Naučna knjiga. Beograd.


The Big and the Small Poplar Clear-Wing Moth (Aegeria apiformis CI., Paranthrene
tabaniformis Rott.) in the Ecological Conditions of the Region Podravina
by Koprivnica and Đurđevac


Summary


In the period of 1974—1977 the author visited more than 30 localities! covering
part of Podravina in the north of Croatia researching representatives of Clear-
Wing Months (Aegeridae, Sesiide Lepidoptera) in the ecological conditions of
that area and their noxiousness for the trees. The author has found that Aegeria
apiformis CI. is fairly widely spread but that it can be nozious only in an exceptionately
strong and lasting attack. On the contrary, Paranthrene tabaniformis
Rot. can cause greater damage to poplars, especialy to the young trees.