DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Nema sumnje da je P. tabaniformis ozbiljan štetnik kultura topole. Uporedo
sa širenjem nasada topola u Podravini (1248 ha kod ŠG Koprivnica),
širila se i ova vrsta. Potpuno efikasnih mjera zaštite još za sada nema. Teškoće
suzbijanja povećane su i činjenicom da ova vrsta ima znatno protegnuto
vrijeme izlijetanja leptira. Može se kazati da se u izvjesnoj mjeri podcijenila
uloga ovog štetnika u šumskoj privredi i da se topolarstvo krajem 50-tih
i tokom 60-tih godina u Podravini našlo donekle zatečeno velikim štetama
uzrokovanim od ovog štetnika i od nekih drugih štetočina i bolesti topola.


SI. 10. Leptir P. tabaniformis poslije eklo.


ziranja, mužjak.


Orig.


ZAKLJUČCI


Koliko je god veliki topolov staklokrilac veoma raširena vrsta u kulturama
topola u Podravini, on pretežno napada rubna stabla plantaža i drvorede
topola uz vodotoke. Brojna opažanja pokazuju da se napadnuta stabla
topola dulje vrijeme uspješno bore s prisutnim štetnikom i tek nakon dužeg
i masovnijeg napada zaostaju u rastu. Štetnik napada samo žilište stabala
u koliko su dobro osvijetljena i ne nanosi višim partijama debla tehničku
štetu. Ženka odlaže jaja na tlo u blizini stabala topola.


Za mlade kulture topola mnogo opasnijim štetnikom može se smatrati
mali topolov staklokrilac koji je također u ovom području veoma raširen.
Pojavljuje se već od početka V mjeseca a sigurno je utvrđeno da u ovim
ekološkim prilikama ima jednogodišnji razvojni ciklus. Neuređene 1—3 g.
stare sječine topola s mladicama nastalim meristematkim regeneracijama