DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 50     <-- 50 -->        PDF

pa tako sječine topolika nekoliko godina poslije sječe ostaju žarišta ovog
štetnika. U naraslim izbojima mlade gusjenice prave dosta nepravilne hodnike
da bi pri kraju razvoja izgradile vertikalni hodnik do 10 cm visine ili nešto
kraći. Kako se ovi izbojci pri bazi lako lome i odvajaju od panja, to još
više pomaže napadu ovog štetnika jer ličinke nailaze stalno na svježe kalusno
tkivo. Prisustvo ličinaka zapaža se po brojnim grizotinama pri bazi
izbojaka a kalusno tkivo progriženo je hodnicima. Izlazni otvor izvana je
zatvoren epidermalnom opnom i ne zapaža se niti najpomnijim pogledom.
Dok mlade ličinke izbacuju crvotočinu u blizini bazalnog dijela izbojka, starija
u ovom slučaju sabija crvotočinu u donjem dijelu vetikalnog hodnika.
Taj dio hodnika kod tanjih izbojaka prolazi kroz srž izbojka a kod debljih
kroz njihov periferni dio. Vertikalni dio hodnika zakreće u blagom luku
prema površini i izlaznom otvoru. U gornjem dijelu tog hodnika se ličinka
kukulji. Prije toga ličinka izgradi dvije čvršće pregradne opne iza i ispred
mjesta gdje će se kukuljiti. Time se postiže dobra izolacija od prekomjernog
isušivanja kao i zaštita od zoofaga. Narijetko su ličinke i kukuljice u ovakvim
slučajevima okrenute strmoglavce pa se tako vrši i eklozija. Zaraza
izbojaka na panjevima je to veća što su ovi bolje osvijetljeni. Zanimljivo je


SI. 8. Grančice kanadske topole s karakterističnim zadebljanjima i
egzuvijama P. tabaniformis. Sasvim lijevo: bazalni dio ogranka nastalog
meristematskim regeneracijama iz panja. Koprivnica, VII/77.
Orig.