DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 49     <-- 49 -->        PDF

belog stabla topole u plantaži Šalovica nedaleko Koprivnice izbrojao sam
sredinom lipnja 1974. 47 egzuvija ovog staklokrilca. Poznato je da u topolu
dosta često udara grom pa ovakva oštećenja nisu rijetka (si. 7). Zbog navedenih
razloga trebalo bi tako nastale batrljke stabala topola što prije uklanjati
iz plantaža. Kako radi niskih temperatura topola često stradava i od
mrazopucina, nije rijetkost naći i na ovakvim mjestima gusjenice ove vrste.
Naime, biljka pomoću povećane produkcije kalusa nastoji zatvoriti nastalu
pukotinu duž debla. U to tkivo rado se ubušuju ličinke i tu nalaze dobre
uvjete za razvitak. Često se pucine ponovo otvaraju na istim mjestima pa je
proces zaraštavanja još više produžen a štete veće. Ovakva mrazna rebra ili
izbočine brazde na deblima topola najčešće su okrenute jugu ili zapada pa


to pomaže još većoj zarazi. Ozlijeđeno korijenje topola koje je dospjelo na
površinu kao i mjesta na deblu koja su bila zahvaćena vatrom također mogu
poslužiti za ubušivanje učinaka zbog povećanog stvaranja kalusa koji obraštava
rane.


SI. 7. Gusjenice P. tabaniformis na ba


trljku stabla topole oštećenog od groma.


Grbaševac, VII/77.


Orig.


Poslije sječe topolovih stabala, u koliko se panjevi ne vade iz plantaža,
na njima se meristemskim (kambijskim) regeneracijama razvijaju brojne
mladice kružnog rasporeda po obodu panja. Na mjestima izbijanja mladica
također se formira kalusno tkivo koje u bazalnim dijelovima izbojaka pravi
markantno zadebljanje. I u njega se često ubušuju ličinke ovog staklokrilca