DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 41     <-- 41 -->        PDF

ŠUM. LIST 104:219, 1980.


VELIKI I MALI TOPOLOV STAKLOKRILAC
(Aegeria apiformis Cl, Paranthrene tabaniformis Rott)
U EKOLOŠKIM UVJETIMA KOPRIVNIČKO-ĐURĐEVAČKE
PODRAVINE


Mr RADOVAN KRANJČEV, prof. biol.


Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje Koprivnica


SAŽETAK — U tekstu se iznose podaci o istraživanjima
predstavnika familije staklokrilaca (Aegeriidae-Sesiidae, Lepidoptera),
i to vrsta veliki i mali topolov staklokrilac (Ae. apiformis,


P. Tabaniformis) u ekološkim uvjetima Koprivničko-đurdevačke
Podravine. Istraživanja su vršena 70-tih godina (1974—1977) na
više od 30 lokaliteta u ovoj regiji. Naročita pažnja posvećena je
rasvjetljavanju nekih još nedovoljno proučenih ekološko-bioloških
značajki ovih vrsta.
Autor zaključuje da se vrsta Ae. apiformis, unatoč njezinomvelikom raširenju, ne bi trebala smatrati osobito opasnim štetnikom,
osim u slučaju izuzetno jakog i dugotrajnog napada.
Veća štetna uloga u topolarstvu može se pripisati vrsti P. tabaniformis
koja je naročito opasna u mladim topolovim kulturama.


UVOD


U proteklih nekoliko godina u okviru istraživanja faune makrolepidoptera
Bilogorsko-podravske regije (Koprivničko-đurđevačka Podravina), vršena
su intenzivna specijalna istraživanja vrsta iz familije staklokrilaca (Aegeriidae
= Sesiidae) ovog područja. Pored neriješenih mnogobrojnih faunističkih
i taksonomskih problema nastojao sam posebno obratiti pažnju bioekološkoj
problematici pojedinih vrsta. Kako, pored svega ostalog, vrste
velik i mali topolov staklokrilac predstavljaju prema raznim autorima i
značajne šumske štetnike uglavnom mekih lišćara i čije ličinke u odnosu
na ishranu imaju izrazit ksilofagni karakter, te kako je u posljednjih 20-tak
godina u ovom klimatu došlo do snažnog zamaha u podizanju plantaža
cv Populus euroamericana — posebna pažnja u radu poklonjena je istraživanju
brojnosti i raširenosti ovih vrsta te njihovim ostalim i nedovoljno
proučenim biološko-ekološkim značajkama. Na to su me ponukali relativno
malobrojni podaci u stranoj i našoj entomološkoj literaturi. Oni pokazuju
da se veoma mali broj istraživača bavio proučavanjem ovih vrsta Unsekata.


219