DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 39     <-- 39 -->        PDF

5. Stalno upozoravati na društvenu potrebu osnivanja mreže trajnih ploha,
da bi se u trećoj fazi dobilo rješenje za racionalno iskorištavanje i zaštitu
prirodnih bogatstava naše zemlje.
LITERATURA


Balat o va-Tulačk o v a, E. (1963): Zur Systematik der euroäischen Phragmitetea.
Preslia 35, 118—122 Brno.


Ho rvat , I. (1962): Vegetacija planina zapadne Hrvatske Prirodosl. istraž. JAZU,
knj. 30, Zagreb.


Horvatić , S. (1931): Die Verbreitetsten Pflanzengesellschaften der Wasser und
Ufervegetation in Kroatien und Slavonien. Acta Bot. Croat. 6, 91—108.


Horvatić , S. (1963): Vegetacijska karta otoka Paga s općim pregledom vegetacijskih
jedinica Hrvatskog primorja. Prirodosl. istraž. JAZU, knj. 33. Za.
greb.


Horvatić, S., Ilijanić, Lj., M a r ko v ić-Go s po darić, Lj., (1970): O biljnom
pokrovu Slavonije. Zbornik radova I Znanstv. sabora Slavonije i Baranje,
287—318, Osijek.


Ilijanić , Lj, (1965): Potrebe osnivanja trajnih ploha i njihovo značenje za
proučavanje biljnog pokrova naše zemlje. Acta Botanica Croatica Vol. XXIV,
Zagreb.


Ilijanić , Lj., Meštrov , M. (1975): Trajne plohe za dugoročna istraživanja ekosistema.
Ekologija, Vol. 10, 7o. 1, 107—113, Beograd.


Lakušić , R., Pavlović , D. (1967): Vegetacija Skadarskog jezera. Glas. Republ.
zavoda zašt. prirode — Prirodnjačkog muzeja Titograd, 9, 45—50.


Matić, S„ Prpić, B., Rauš, Đ., Vranković, A. (1979): Ekološkouzgojne osobine
specijalnih rezervata šumske vegetacije Prašnik 1 Muški Bunar u Slavoniji.
Drugi kongres ekologa Jugoslavije, Zagreb.


Matić, S., Rauš, Đ., Vranković, A. (1976): Rezultati početnih istraživanja
trajno zaštićenog i upravljanog prirodnog šumskog rezervata Dundo na otoku
Rabu. Ekologija, Vol. 11, No. 2, 147—166, Beograd.


Neuhäusk , R. (1957): Ekologie zazemnovacich splečenstev v ramci vegetačnich
pomeru juhovychodni česti Trebonske panove. — Kand. disert. präce, Praha.


Neuhäusl , R. (1959): Die Pflanzengesellschaften des südöstlichen Teiles des
Beckens. — Preslia 31/2 : 115—147, Praha.


Ob er dor t er, E. (1970): Pflanzensoziologischen Exkursions Flora für Süddeutschland.
Stuttgart.


Oberdorfer , E. (1957): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie,
10, Gustav Fischer Verl., Jena.


Pignatti , S. (1954): Introduzione alio studio fitosociologea della pianura vrneta
Orientale. 169. p. Fiorli.


Rauš,Đ., Š eg ulja, N., Topic, J. (1978): Prilog poznavanju močvarne i vodene
vegetacije bara u nizinskim šumama Slavonije. Acta Bot. Croat. 37, 131—147,
Zagreb.


Rauš , Đ. (1968): Istraživanje tipova šuma i šumskih staništa u Hrvatskoj »Nizinske
šume Posavine i Podravine« g. J. »Josip Kozarac« Lipovljani, (Dokumentacija
Instituta za šumarska istraživanja) Zagreb.


Rauš , Đ. (1970): Istraživanje šumske vegetacije u Posavini kod Lipovljana, Bilten
Posl. udr. šum. priv. org. Hrvatske br. 2, Zagreb.


Rauš , Đ. (1971): Crna joha (Alnus glutinosa Geartn.) u šumama Posavine. Savjetovanje
o Posavini, str. 353—362, Zagreb.