DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 38     <-- 38 -->        PDF

ELEOCHARITEUM PALUSTRIS Schennik 19.


Zajednica Eleocharietum palustris opisana je već davno. Prema Oberdorfer
u (1970) pripada razredu Phragmitetea, redu Phragmiteatalia i podsvezi
Eleocharieto-Sagittarion.


U sastavu zajednice dominantna je karakteristična vrsta zajednice Eleocharis
palustris (tablica 5, snimci 10—13). S obzirom na cjelokupan floristički
sastav zajednice, karakterističnih vrsta razreda Phragmitetea i nižih
sistematskih kategorija kojemu pripadaju ima relativno velik broj. To su
vrste: Rorippa amphibia, Glyceria fluitans, Alisma plantago-aquatica, Polygonum
amphibium i dr.


Pored navedenih vrsta u sastavu vegetacije obilno su zastupljene karakteristične
vrste razreda Isoöto-Nanojuncetea. Među njima najvećim stupnjem
stalnosti i pokrovnosti dolaze vrste Marsilea quadrifolia i Ludwigia.


SCIRPO-PHRAGMITETUM W. KOCH 26.
Već je W. Koch (1926), a kasnije i ostali (Horvatić 1931. Pignatti
1954. i dr.), opisujući asocijaciju Scirpo-Phragmitetum naglašavao da se ona
javlja većinom u obliku više ili manje fragmentalno razvijenih sastojina u
kojima naizmjenično prevladavaju jedna ili dvije karakteristične vrste asocijacije
ili više sistematske kategorije. Isti je slučaj i na trajnoj plohi u
Ljeskovači (tablica 6, snimci 14—21). Na navedenoj plohi zajednica je razvijena
u facijesu vrsta: Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris i Sparganium
ereetum.


SPARGANIO-GLYCERIETUM FLUITANTIS Br. — BI. 25.
Ta je zajednica na opisanoj plohi razvijena samo fragmentalno. U´ florističkom
sastavu dominira, a mjestimično je i jedina karakteristična vrsta zajedinice
Glyceria fluitans (tablica 6, snimci 22. i 23).


CARICETUM ELATAE W. KOCH 26.
Obično na svim lokalitetima, gdje se fragmentalno razvija, zajednica
Caricetum elatae ima busenast izgled, koji joj daje šaš Carex elata. Tako se
i na trajnoj plohi Ljeskovači u sredini bare nalazi mali otočić na kojem je
razvijen fragment zajednice Carietum elatae (tablica 6).


ZAKLJUČAK


Na temelju dosadašnjeg rada možemo zaključiti ovo:


1. Osnivanje trajnih ploha treba nastaviti tijekom srednjoročnog razdoblja
1981—85. i u drugim dijelovima SR Hrvatske.
2. Započeta istraživanja na pilot-objektima treba nastaviti i proširiti i
na znanstvena područja (geologija, pedologija, klimatologija, zoologija, mikrobiologija,
šumarstvo i dr.).
3. Nastojati što bolje riješiti imovinsko-pravne odnose za osnovane trajne
plohe, kako ne bi došlo do prisilnog prekidanja kontinuiteta istraživanja.
4. Kadrovske i financijske potencijale treba stalno povećavati da bi se
dobili što bolji rezultati istraživanja.
216