DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Trajn a ploh a br. 8 s livadnom vegetacijom nalazi se u predjelu
LJESKOVAČA na području Šumarije Okučani i na njoj su razvijene ove
livadne zajednice:


Asocijacija: Trifolio-Agrostietum stoloniferae Marković 1973. (Tablica 4)


Trajna ploha broj 8 u Ljeskovači, koja se do sada koristila kao pašnjak,
pripada po svom florističkom sastavu zajednici Trifolio-Agrostieum stoloniferae.
Na tom lokalitetu promatrat će se tri plohe, veličine po 1 ha, a
svaka će se od njih u toku daljeg istraživanja tretirati na drugačiji način.
Tako ploha 8/1 bit će podvrgnuta u idućim godinama košnji, na plohi 8/2
vršit će se i dalje ispaša, a na plohi 8/3 izostat će ubuduće svaki utjecaj pa
će vegetacija biti prepuštena prirodnoj sukcesiji.


Sadašnji floristički sastav vegetacije na toj plohi prikazuje tablica 4,
iz koje se vidi da sve tri plohe po svom florističkom sastavu pripadaju zajednici
Trifolio-Agrostietum stoloniferae. To je zajednica koja nastaje pod
utjecajem paše, gaženja i gnojenja, a fizionomiju joj daju najčešće vrste


Trifolium fragiferum, Agrostis stolonifera i Trifolium repens.
Sasta v zajednice .
karakterizira vrsta Trifoliumsastavu zajednice.
Asocijaciju
fragiferum,
Trifolio-Agrostietum
koja je vrlo obilno
stoloniferae
zastupana u


Od karakterističnih vrsta sveze i reda obilno je na ovom području
zastupana vrsta Agrostis stolonifera, dok su ostale vrste: Rumex crispus,
Rorippa sylvestris, Mentha pulegium i Ranunculus sardous mnogo slabije
zastupane i s niskim stupnjem stabilnosti (tablica 4).


S obzirom na cjelokupan broj vrsta u tablici, karakterističnih vrsta
razreda ima mnogo. Među njima najvećim stupnjem stalnosti i pokrovnosti
dolaze vrste: Trifolium repens, Potentilla reptans, Carex hirta, Lotus tenuis,
Juncus articulatus, Inula britanica, Festuca elatior i dr.


Pratilica ima relativno velik broj, ali njihov stupanj pokrovnosti nije
velik.


U sastavu zajednice Trifolio-Agrostietum stoloniferae na spomenutoj
plohi zabilježeno je 39 vrsta (odnosno po snimci 24. 32, 23). Zajednicu grade
uglavnom hemikriptofiti (H) sa 79,5°/o (vrsta 31). Ostali životni oblici u
sastavu zajednice zastupani su ovako: T — 7,7% (3 vrste), Ch — 5,1´Vo (2
vrste), G — 5,1%> (2 vrste), Hy — 2,5°/o (1 vrsta).


Vegetacijom je pokrivena cjelokupna površina 100´J/o. U toku ove godine
ploha 8/1 je pokošena, a na plohama 8/2 i 8/3 izostala je paša, pa je vegetacija
visoka 35 do 40 cm, što inače nije tipično za sastojine te zajednice.


Unutar zajednice Trifolio-Agrostietum stolonifereae opisane su zasada
dvije subasocijacije, i to: T.-A. s. typicum, koja se razvija na vlažnijem staništu
i subasocijacija T.-A. s. cynodontetosum na sušem staništu. Na trajnoj
plohi broj 8 u Ljeskovači razvijena je samo subasocijacija T. -A. s.
typicum, jer je stanište zajednice na tom lokalitetu vlažno tokom čitave
godine.


U nepromijenjenim životnim uvjetima asocijacija Trifolio-Agrostietumstoloniferae održava se kao krajni stadij, međutim budući da će se svaka
od navedenih ploha u toku daljeg promatranja tretirati na drugačiji način,
bit će to zanimljiv objekt za promatranja i istraživanja.