DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 27     <-- 27 -->        PDF

S obzirom na kadrovske i financijske mogućnosti ne možemo obavljati
istraživanja na svim plohama istovremeno te smo na području sjeverne
Hrvatske odabrali posebne pilot-objekte na kojima smo već započeli naša
istraživanja.


PILOT OBJEKTI TRAJNIH PLOHA SJEVERNE HRVATSKE


ISTOČNA SLAVONIJA


Šume Livade Poljske površine
Predjel LOŽE MUŠKO OSTRVO JELAŠ
Šumarija Otok Mikanovci Vukovar


SREDNJA POSAVINA
Predjel PRAŠNIK LJESKOVAČA PIK (dio)
Šumarija Okučani Okučani N. Gradiška


SREDNJA HRVATSKA
Predjel ČESMA PIK (dio) KOTAR, ŠUMA
Šumarija Vrbovec Čazma Petrinja


PANONSKO SREDOGORJE


Šume
Predjel MUŠKI BUNAR (Psunj) i JANKOVAC (Papuk)
Šumarija N. Gradiška SI. Drenovci


Na svim pilot-objektima šumske vegetacije obavljeno je prethodno istraživanje
i kartiranje šumske vegetacije. Rezultati tih istraživanja, fitocenološke
tablice i vegetacijske karte u mjerilu 1 : 10 000 zbog ograničenog prostora
ne možemo prikazati.


UTVRĐIVANJE BIOMASE U SLOJU PRIZEMNOG RAŠĆA I GRMLJA
NA STACIONARU »OPEKE« KOD LIPOVLJANA


Utvrđivanje biomase u sloju grmlja i prizemnog rašća obavljeno je


8. VII 1976. na plohama 3,33 x 3,33 = 10 m2 u zaštitnom pojasu stacionara.
Nakon iskolčenja 16 ploha velikim noževima je povađeno svo prizemno
rašće, a štihačom grmlje. Sve prizemno rašće je odmah nakon vađenja stavljano
u najlon vrećice, te preneseno u zgradu na Opekama 100 m udaljenosti
gdje je sortirano po vrstama, zatim je korijenje odvojeno makazama i posebno
je vagan nadzemni a posebno podzemni dio biljaka u sirovom stanju.
Dobiveni rezultati prikazani su u tablici na 16 PLOHA. Iz tih podataka
je vidljivo, da je u sloju prizemnog rašća akumulirana biomasa po ha od
200,021 kg u zelenom stanju ili 74,451 kg u suhom stanju (sušenom na 105;;)C)
a u sloju grmlja (13 vrsta) akumulirana biomasa po ha iznosila je 1.171,918
kg u sirovom stanju ili 690.266 kg u suhom stanju (sušena na 1059C) što
ukupno po ha iznosi 1371,939 kg zelene ili 764,717 kg suhe biomase.