DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Redni
broj


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Naziv
šumarije


VUKOVAR


VUKOVAR


MIKANOVCI


OTOK


OTOK


OKUĆANI


OKUČANI


OKUČANI


OKUČANI


OKUČANI


N. GRADIŠKA
NPŠO LIPOVLJANI
LIPOVLJANI
PETRINJA


PETRINJA


REMETINEC
BILJE


BILJE
DARDA
SL. DRENOVAC


SL. DRENOVAC


NPŠO DUBOKA
NPŠO DUBOKA
ĐURĐEVAC
VRBOVEC


VRBOVEC


Naziv
lokaliteta


JELAŠ
JELAŠ


M. OSTRVO
LOŽE
LOŽE


PRAŠNIK


PRAŠNIK


LJESKOVAČA
LJESKOVACA


M. BUNAR
M. BÜNÄR
OPEKE
TREBEŽ


KOTAR ŠUMA


KOTAR ŠUMA
STUPNICKI LUG
KOPAČEVO


KOPACEVO
HALJEVO
JANKOVAC


JANKOVAC


DUBOKA
DUBOKA
CRNI JARCI
ČESMA


ČESMA


Kultura


Poljoprivreda
Šuma


Pašnjak
Šuma
Šuma


Šuma


Šuma
Livada
Močvara


Šuma


šuma
Stacionar (šuma)
Šuma


Poljoprivreda
Šuma


Šuma
Šuma
Močvara


Šuma


Šuma
Šuma
Šuma


Šuma
Šuma
Šuma


Šuma


Na svim izdvojenim plohama stavljena je limena tablica veličine 50 x 60
cm na drveni stup veličine 14 x 14 x 200 cm. Na tablici piše:
TRAJNA POKUSNA PLOHA br.
projekt: »ČOVJEK I BIOSFERA«


tema: KOMPARATIVNA ISTRAŽIVANJA EKOSISTEMA
Osnovana: godine
Površina: 1 ha


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU