DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 25     <-- 25 -->        PDF

voreni znanstvenoistraživački program. Prva faza treba da se završi do kraja
1985. godine.


Druga faza obuhvaća detaljna komparativna istraživanja na multidisciplinarnoj
bazi i trajala bi najmanje 10 godina.


Treća faza jeste sinteza i primjena rezultata dobivenih u drugoj fazi,
s tim da se istraživanja nastavljaju jer bi ona praktično, uzimajući u obzir
dijalektiku prirode, stalno trajala (odatle i naziv TRAJNE PLOHE).


Upotrijebljena metodika rada u skladu je s međunarodnim programom
»ČOVJEK I BIOSFERA« (MAB) od UNESCO´a i »RAZRADA MJERA ZA
ZAŠTITU PRIRODE« (SEV), program »IUFRO« i dr.


Površina zaštićenih objekata u SR Hrvatskoj praktički se kreće od
5 — 20 000 ha. Znači, mi smo našu trajnu plohu postavili tamo gdje ima
najmanje 5 ha zaštićene površine, a ploha je veličina 100 x 100 m = 1 ha;
ta površina se već prema potrebi dijeli na manje kvadrate, i to: 10 x 10,
5 x 5 i 1 x 1 m.


Budući da će na tim površinama istraživanja obavljati znanstvenici različitih
područja, jasno je da će svaki primijeniti svoju metodiku rada, ali
takvu koja se uklapa u međunarodne projekte i čiji rezultati moraju biti
komparabilni s identičnim istraživanjima u drugim republikama i u svijetu.


Na simpoziju u Ohridu (1975) osnovana je Komisija za izradu »Metodskog
priručnika biocenoloških istraživanja na trajno zaštićenim površinama
«, međutim do danas ta komisija nije načinila ništa i mi smo prinuđeni
raditi po metodici koju sami odaberemo, vodeći računa da rezultati budu
komparabilni.


DOSADAŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Osnivanje trajno zaštićenih ploha i početna istraživanja na njima teku
u skladu s kadrovskim i financijskim mogućnostima.


U skladu s programom započeto je u 1977. i nastavljeno u 1978. i 1979.
godini rekognisciranje terena i to najprije na području sjeverne Hrvatske.
Pri tom smo se obraćali ponajprije šumskim gospodarstvima i PIK-ovima,
budući da se najveći dio površina, na kojima je predviđeno osnivanje takvih
ploha, nalazi u njihovu vlasništvu.


Navodimo redom lokalitete na kojima smo do sada izdvojili trajne
plohe za dugoročna istraživanja ekosistema (biogeocenoza).


203