DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 23     <-- 23 -->        PDF

SUM. LIST 104:201, 1980.


KOMPARATIVNA ISTRAŽIVANJA EKOSISTEMA U HRVATSKOJ


(Prva faza)


Đ. RAUŠ i Z. SELETKOVIC
Šumarski fakultet, Zagreb


N. ŠEGULJA i J. TOPIC
Botanički zavod PMF, Zagreb
SAŽETAK


Na temelju zaključaka Simpozija za organizaciju mreie trajno
zaštićenih površina u Jugoslaviji i njihovo istraživanje održanog
u Ohridu 1975, pristupilo se izdvajanju i organiziranju takvih
površina u SR Hrvatskoj.


Izdvojeno je 26 površina u sjevernoj Hrvatskoj i to 20 u
šumskim ekosistemima, 2 u travnjačkim, 2 u močvarnim i 2 u
agroekosistemima.


Prva istraživanja započela su na nekim površinama i to: istraživanja
biomase prizemnog sloja zeljastog bilja i grmlja u
šumi Opeke — Lipovljani 1976. i fitocenološka istraživanja travnjačke
i močvarne vegetacije kod Okućana 1978. te korovne vegetacije
u agrofitocenozama kod Vukovara i Petrinje 1978.


UVOD


Trajnim plohama koriste se istraživači u različitih eksperimentalnim
šumarskim istraživanjima već duže od 100 godina, a i druge znanosti čiji
je predmet istraživanja na otvorenom, tj. u prirodi, služe se takvim načinom
dugoročnih istraživanja.


Ilijani ć (1965) predlaže osnivanje ploha u našoj zemlji, što je prihvaćeno
od geobotaničara i u drugim srodnim strukama, no taj prijedlog
nije odmah realiziran i pretvoren u istraživački projekt.


Na simpoziju o ideoekologiji održanom 1971. u Splitu Društvo ekologa
Jugoslavije ta´kođer je prihvatilo ideju o osnivanju trajnih ploha i preporučilo
realizaciju, tj. osnivanje trajnih ploha na širem planu u cijeloj
zemlji.


Društvo ekologa Jugoslavije održalo je u Ohridu u 1975. godini SIMPOZIJUM
ZA ORGANIZACIJU MREŽE TRAJNO ZAŠTIĆENIH POVRŠINA
U JUGOSLAVIJI I NJIHOVO ISTRAŽIVANJE.


201