DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 21     <-- 21 -->        PDF

3. Da se ostali dio Motovunske šume proglasi šumom s posebnom namjenom
s tim da cilj gospodarenja bude postizanje stabilnih sastojina prirodne
vegetacije što će dati visoku vrijednost općekorisnih funkcija. To su odjeli
od 6 do 18 gospodarske jedinice »Mirna« čija površina će se dobiti kada se
od šume odbiju novo korito rijeke Mirne, cesta i akumulacija Botonege.
4. U smislu poticanja tvorbe stabilnih prirodnih sastojina za Motovunsku
šumu potrebno je izraditi poseban plan postupaka koji će
se temeljiti na ekološkoj, vegetacijskoj, šumsko-uzgojnoj i ostalim stručnim
studijama. Navedeni plan potrebno je posebno izraditi za rezervat šumske
vegetacije, posebno za park-šumu i odvojeno za šumu s posebanom namjenom.
5. Zbog utvrđivanja promjene u biotopima Motovunske šume koje su
uslijedile poslije regulacije rijeke Mirne te izgradnje ceste, nužno je obaviti
komparativna ekološka, fitocenološka, šumsko-uzgojna, šumsko-uređajna i zaštitarska
istraživanja. Sredstva za ta istraživanja treba osigurati kod Republičke
zajednice za znanstveni rad, a učešće iz lokalnih izvora.
6. Poseban plan postupka izradio bi se u dvije faze. U prvoj fazi potrebno
je izraditi privremeni plan postupka po kojem bi se postupalo do
završetka komparativnih istraživanja. Taj plan bi obuhvatio čitavu Motovunsku
šumu i propisao najnužnije postupke njege i obnove sastojina. Iza dobivanja
rezultata kompartivnih istraživanja pristupilo bi se izradi posebnih
planova postupaka za kategorije Motovunske šume navedene pod 2. i 3.
7. Zbog biološkog saniranja bujičnih područja i spriječavanja erozije u
slivu rijeke Mirne, potrebno je što intenzivnije pristupiti pošumljivanju najkritičnijih
površina, s težnjom obnove autohtone šumske vegetacije( submediteranske
šumske zajednice) koja će u tom smislu dati najbolje efekte.
LITERATURA


Navrat i 1, I.: Opis šume i gospodarske prilike gospodarske jedinice »Marina«,
Rijeka, 1959, (rukopis).
Bertović , S.: Motovunska šuma i problemi njene zaštite, Zagreb, 1962 (rukopis).
Prpić, B.: Ekološki aspekt sušenja hrastovih sastojina u nizinskim šumama
Hrvatske, Šum. list 7—9/1974.
Prpić , B.: Posljedice promjene šumske fitoklime u ekosustavu poplavne šume
hrasta lužnjaka, Centar JAZU, Vinkovci 1975.


B. Prpić
Present Problems of the Motovun Forest in Istria and Solution Proposal


Summary


The Motovun forest is the last better preserved lowland forest in the Mediterranean
region. From the point of view of nature preservation, protective and
social role of forests as urban planning factors, this forest is of immense value.