DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 18     <-- 18 -->        PDF

uvjetuje potpuno djelovanje općekorisnih funkcija. U Istri gdje postoje pretenzije
većeg razvoja turističke privrede, a isto tako i industrije, vrijednost
socijalne i zaštitne funkcije šume zaslužuje posebnu pažnju. To se posebno
odnosi na Motovunsku šumu čija se povijesna vrijednost nalazi izvan
svib kategorija.


Fot. 2. Motovunska šuma. Vrlo vitalna, punodrvna stabla poljskog jasena (Fraxinus
angustifolia Vahl.) velikog stupnja vitkosti koja imaju visoku gospodarsku
vrijednost, te izvrsno obavijaju općekorisnu funkciju. (Orig.)


ULOGA MOTOVUNSKE ŠUME U PROSTORNOM PLANU
PODRUČJA


Uvodno smo naveli da je Istra jedan od rijetkih dijelova SR Hrvatske
gdje se površina šuma povećala za čitavih deset postotaka, tj. od 30% na
40%. Novonastale površine predstavljaju kulture četinjača u okolišu turističkih
objekata te u lokalitetima biološke sanacije bujičnih tokova, a isto tako,
to je obnovljena šumska vegetacija u nekadašnjim pašnjačkim površinama.
Ti uspjesi koji su nesumnjivo veliki, ne daju nam pravo da se odlučimo za
uništavanje Motovunske šume, što je već i zabilježeno u nekim odlukama.


U strukturi šuma Istre predstavlja Motovunska šuma značajno i jedinstveno
uporište u prostoru koje nastava. Ona se po svojoj prirodnoznanstvenoj
vrijednosti te po maksimalno mogućim vrijednostima socijalnih i zaštitnih
funkcija, kao i po svojoj povijesnoj vrijednosti, razlikuje od ostalih
šuma Istre, ona je slična rijetkim, najsačuvanijim istarskim šumama.