DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 17     <-- 17 -->        PDF

do 70;,/o u omjeru smjese pojedinih sastojina, dok je danas gotovo nestala.
Nestankom nizinskog brijesta iz Motovunske šume postalo je u srednjedobnim
i starim sastojinama suše i toplije što je značajno utjecalo na promjenu
šumske fitoklime (Prpić , B., 1975.).


Usprkos vanjskom izgledu starih lužnjakovih stabala (suhovrhost) te
promjeni vodnog režima, nismo kod takog stabla u dobi od preko 145 godina
i kod prsnog promjera od 71 cm utvrdili pad debljinskog prirasta. Tu
je, dapače, došlo do njegova povećanja u posljednjih 25 godina (1960—1975)
što je vidljivo u priloženom grafikonu. To dakako govori u prilog mišljenju
da opstanak hrasta lužnjaka u novonastalim uvjetima u Motovunskoj šumi
ne dolazi u pitanje. Tome u prilog govori i dobra regeneracija hrasta lužnjaka
i naročito poljskog jasna u više lokaliteta Motovunske šume.


SOCIJALNA I ZAŠTITNA FUNKCIJA
MOTOVUNSKE ŠUME


Ovdje posebno ne navodimo gospodarsku vrijednost Motovunske šume,
jer smatramo da je njena socijalna i zaštitna funkcija u najmanju ruku desetorostruko
vrijednija od glavnih i sporednih šumskih proizvoda, uključujući
i prihod od tartufa. Ne želimo, međutim, zanemariti i njenu gospodarsku
ulogu, pogotovo kad znamo da se nizinska šuma izjednačuje u produkciji
biomase s proizvodnjom intenzivne poljoprivrede. Naša je namjera da ukažemo
na veliku vrijednost općekorisne funkcije Motovunske šume, na vrijednost
koju nesvijesno zanemarujemo, uz laičku primisao da će ona i dalje
egzistirati kada tu šumu uništimo.


Značajnije socijalne funkcije Motovunske šume jesu: njena uloga
u privlačnosti krajolika u smislu povećanja turističkog prometa, pružanje
prostora za odmor uz nezamjenjiv doživljaj jedne posebne
kompozicije elemenata žive prirode jedinstvene
u Istri i šire, u čitavom području Mediterana, utjecaj šume
na ublažavanje klime područja, ekološka uloga u održavanju ekološke ravnoteže
unutar ekosistema i njeno djelovanja na opću stabilnost krajolika (uporište
prirode), estetska uloga u stvaranju ljepote krajolika i higijensko-medicinska
uloga biokemijskog utjecaja šume na zdravlje čovjeka.


Zaštitna funkcija Motovunske šume sastoji se u njenom retencijskoj
sposobnosti, u ulozi koju ima šumsko tlo kao nezamjenjiv filter za
pročišćavanje vode, zatim u ulozi prečistača zraka te u zaštiti od vjetra. Značajnu
ulogu ima ta šuma u zaštiti od prometne buke, s obzirom na Istarske
Toplice.


Sve nabrojene općekorisne funkcije Motovunske šume (zaštitna + socijalna
funkcija) imaju svoje vrijednosti koje su za sada samo jednim dijelom
mjerljive, ali ipak vrlo prisutne. Mi ih osjećamo kako u neposrednom kontaktu
sa šumom tako i u njenom daljem okolišu (klimatski utjecaj, prečišćavanje
zraka i dr.). Već smo prije napomenuli da je njihova vrijednost vrlo
velika i praktički nenadoknadiva.


Dokazano je, da je poslije krčenja šume potrebna najmanje jedna generacija
drveća da se započne uspostavljati ekološka ravnoteža čije postojanje