DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 15     <-- 15 -->        PDF

režima u ovim sastojinama. Vidi se da novo korito Mirne i trasa ceste presjecaju
odjel 1 te ulaze u odjele 2, 3. i 4. U odjelu 3 tangirano je staro korito
Mirne. Ovaj zahvat je bezuvjetno prouzročio smanjenje gospodarske i svih
drugih vrijednosti iz kategorije općekorisnih funkcija ove šume.


Fot. 1. Motovunska šuma. Tipičan izgled nizinske šume hrasta lužnjaka i poljskog
jasena s razvijenim slojem grmlja i higrofilnog prizemnog rašća. (Orig.)


Ono što je tu vrlo značajno je današnje stanje vrlo guste mreže kanala
koja je postojala, a vidljiva je iz stanja 1969. godine (vidi kartu 1). Ova kanalska
mreža je danas potpuno zapuštena, a posljedica toga je zabarivanje,
pa čak i zamočvarenje brojnih, što većih i što manjih dijelova u Motovunskoj
šumi.


Na drugoj strani došlo je do zamočvarenja u onim površinama Motovunske
šume, koje su iskrčene zbog privođenja poljoprivredi. Tu se nije
mislilo (ili se nije znalo) na retencijsku sposobnost Motovunske šume, pa se
u toj površini pojavio višak vode koji uvjetuje zamočvarenje ovog staništa.
Tim načinom prestala je proizvodnja vrlo vrijedne biomase ove šume (hrast
lužnjak i poljski jasen), a uništene su i njene općekorisne funkcije.


Zapuštanjem stručnih postupaka u ovoj šumi više nisu održavani kanali
koji su odvodili suvišnu vodu zaobalja (kanali »sisavci«). OvU| kanalsku mrežu
koja je spriječavala zabarivanje odvodeći površinsku vodu u rijeku Mirnu
i njenu pritoku Malu Mirnu, kao i onu uz Botonegu, potrebno je što
hitnij e obnoviti . Kod toga treba razmisliti o uključivanju novog korita
rijeke Mirne u rješavanje voda njenog zaobalja u Motovunskoj šumi, a
i šire.