DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 118     <-- 118 -->        PDF

14. Drvo i muzički instrumenti — po informacijama
U. W. Riotte u reviji »Holzzentralblatt«
Stutgart, 1961. br. 139 — Muzika i škola, Zagreb
1964. br. 2 str. 56—58.
15. »ALWEG« jednošinska željeznica, tehnička dokumentacija
po R. Kleinu, objavljena u reviji
»Eisenbahn technische Rundschaus, Heft 4—1959.
Darmstadt (elaborat za Ekonomski Institut u Rijeci,
god. 1970. str. 1—44).
KRATICE ČASOPISA


Dl — Drvna industrija, Zagreb.
JF — Godišnjak Franina i Jurina, Rijeka, a od
1973. god. Pula.
Pr. — Priroda, Zagreb.
ŠE — Šumarska enciklopedija, Zagreb, 1959. I dio,
a 1963. II.
SL — Šumarski list, Zagreb.
SN — Šumarske novine.


U NEKOLIKO REDAKA ...


RADIO ZAGREB u okviru »Obrazovnog programa — Radio putovanje« pod
naslovom »Nemirna dolina Mirne« upoznao je slušatelje s nekim osobitostima
i problemima ove doline. Bilo je riječi o kanjonu Mirne |(u kojem se nalazi i
jedan višestoljetni mlin vodeničar), o regulaciji te rijeke, o Istarskim toplicama
te, najopsežnije, o motovunskoj šumi. Bilo je riječi o gospodarenju ((uzgojnim zahvatima,
održavanjem kanalizacije) sa motovunskom šumom u doba venecijanske
vladavine, o sadašnjem stanju sastojina i planiranju, da se šuma pretvori u poljoprivredne
površine tj. da se iskrči. Emisije je završena izlaganjem prof, dr B r.
Prpić a o današnjem stanju sastojina i stavovima ikoji su objavljeni u članku
»Problematika Motovunske šume s prijedlogom rješenja« objavljenom u ovom broju
Šum. lista (str. 189).


Loženje drvom — ogrjevno drvo tema je, kojoj je posvećen br. 233. (od veljače
1980. godine) — »special« mjesečnika »FORETS DE FRANCE ET ACTION FORESTIE.
RE«, koji je namijenjen privatnim šumoposjednicima (a u Francuskoj preko
80Vo šuma u privatnom je posjedu). O ogrjevnom drvu, u »općem članku«, ovaj časopis
pisao je i 1975, pa u broju od travnja 1979. god. (pod naslovom »Pozmavanje
ogrjevnog drva« i to prema jednoj publikaciji ustanove Centre Technique du
Bois), a ove godine tu temu obrađuje s više članaka u broju koji ne donosi nikakav
članak iz drugog područja. Razlog je tome suvremeno stanje u opskrbi naftom,
koje cijena ne samo neprekidno raste nego i zbog toga što Francuska od
107 milijuna tona nafte, koliko je godišnje troši, samo 2 milijuna namiruje iz
vlastitih izvora. »Takav razvoj cijena energije pruža francuskom šumarstvu značajan
udio... Nema sumnje da nastupa novo doba u kojem će šumoposjednici
moći prodavati i drvo sitnih dimenzija u količinama koje su nepoznate od prije
pedeset godina« završne su riječi M. BRUNET-a u uvodnom članku »Drvo, izvor
energije«.


O. P.
296