DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 117     <-- 117 -->        PDF

81. Pogled u prošlost grada Trsata — JF 1976.
str. 250—251.
82. šapat šume (pjesma o zaštiti šuma) — Drvosječa,
Delnice 1976, br. 63—64 naslovna strana.
Isti je tekst pod naslovom : »Molitva šume« objavljen
u Spomenici povodom proslave stotridesete
obljetnice, šum. društva, Zagreb, 1976, str. 103.
83. U dolini pračovjeka — Pr. 1964. br. 8, str.
247—249.
84. Vodik — energetski izvor budućnosti — Drvosječa,
Delnice 1976, br. 69, str. 20—21).
85. Sunce kao izvor energije — Drvosječa, Delnice
1978. br. 75. str. 21 i br. 76 str. 22—23.
86. šuma i opstanak čovjeka — Drvosječa, Delnice
1977. br. 4, str. 17.
87. Posljednja opomena prirode — Drvosječa,
Delnice 1978. br. 82, str. 24.
C) Recenzije i kritike


1. Intersylva, II Jg. Heft 1—2 — ŠL 1942, br.
8—9, str. 262—267.
2. Intersvlva, II. Jg. 3—4 — SL 1943, br. 5,
str. 155—157´.
3. Intersylva, III. Jg. Heft 1—2 — ŠL 1943,
br. 1—12, str. 315—319.
4. šafar J.: Die Entwicklung des Tannenjungwunchses
in den Pletenwäldcrn Kroatiens — ŠL
1955, br. 5—6, str. 212—214.
5. Nekoliko misli u povodu izdanja knjige akademika
A. Ugrenovića »Eksploatacija šuma« — Dl
1955. br. 5—6, str. 142—143.


6. žumer A.: Korišćenje drva listača tanjih dimenzija
(Verwertung schwacher Laubholzsortimente)
— ŠL 1960, br. 11—12, str. 406—407.
7. Duerr W. A.: Fundamentals of Forest Economies,
New York 1960 (Šumarska ekonomika u
svjetlu američke nauke), — ŠL, 1962, br. 9—10,
str. 350—352.
8. Krpan J.: Untersuchungen über den Fasersättingungspunkt
des Buchen- Eichen- Tannen- und
Fichtenholzes — Bulletin scientifique, 1962, Zagreb
— br. 4—5, str. 117.
9. Kraljić B.: šumsko bogatstvo i proizvodne
snage naše države, Zagreb, 1962. — Dl 1963, br.
1—2, str. 28—29.
10. Klcpac D.: Rast i prirast šumskih vrsta
drveća i sastojina, Zagreb 1963 — Dl 1963, br.
5—6, str. 96.
11. Zietz G.: Lehrbuch für Bautischler und Türen-
Fensterbau, Leipzig 1963. — DI 1963, br. 11—12,
str. 191.
12. šafar J.: Uzgajanje šuma, Zagreb 1963 —
DI, 1964, br. 5—6, Str. 95.
13. Blossfeld O.: Baum-Wald-Holz, Leipzig 1964.
VEB Fachbuchverlag, Leipzig — DI 1964, br. 8,
str. 144.
14. »Turizam« Turistički Savez Hrvatske, Zagreb,
1953, 1954—1955, 1956—1969. god. — Krčki Zbornik
I, Krk 1970, str. 556—568.
15. »Informativni bilten«, Ekonomski Institut Rijeka,
1967—1968. — Krčki Zbornik, Krk 1970, str.
578—580.
16. Deset godina razvitka šumskog gospodarstva
Delnice — ŠL 1971, br. 1, str. 37—40.
17. Veliko djelo iz povijesti željeznica u Hrvatskoj
— Dometi, Rijeka, 1967, br. 7. str. 103—107.
18. Povijest šumarstva Hrvatske kroz stranice
šumarskog lista — ŠL, 1977, br. 3—4, str. 195—196.
19. Studija o stanju naših kraških Šuma početkom
18. stoljeća — ŠL, 1978, br. 4—5, str. 192
—193.
20. Značajno djelo o prošlosti Bakra — Zvona,
Rijeka, 1979, br. 1, str. 7.
E Anotacije:


75 anotacija raznih stručnih članaka domaće periodične
štampe (objavljeno u akademskoj publikaciji
»Bulletin scientifique«, Zagreb, JAZU, 1961.
No 1, 2, 3 i 4: 1962. No 1—2, 3, 4—5: 1963.
No 3—4).


8.329 anotacija domaće i strane stručne literature
iz oblasti ekonomike pomorstva za vrijeme
1970—1979. godine (objavljene u publikaciji Biltena
Brodoprojekta, Rijeka).
D Biografije i nekrolozi


1. Uspomeni Josipa Ressela — ŠL 1958, ´ br.
3—4, str. 132—134.
2. Nad svježim grobom našega učitelja (Akad.
A. Ugrenoviću in memoriam) — Dl 1958, br. 9—10,
str. 122.
3. Vasilj Malenković biografija — ŠE II,
str. 109.
4. In memoriam, Nikola šepić, dipl. inž. šumarstva
— ŠL, 1977, br. 10—12, str. 554—556 (u
zajednici s ing. E. Antonijevićem).
F) Prijevodi


1. Naučne osnove zaštite bukovog drva na skladištima
(obrađeno po Goršinu, Moskva) — Dl,
1959.
2. Problemi bukovine po I. Mairowitzu, Wien,
1959 — Izbor radova inostrane stručne literature,
Zagreb, 1959.
3. Mehanizacija i automacije u manjim pilanama
po M. H. Materu — Izbora radova inostrane
stručne literature, Zagreb, 1961.
4. šuma i budućnost čovječanstva po K. H.
Oedekovenu: »Saving our vanishing forest«, Una
Sylva, Rome 1962 — ŠL. 1963, br 3—4.
5. Kalkulacija utroška vremena kod transporta
na skladištu piljene građe po F. Gottliebu: »Förderung
an Schnittmaterialplatz, ein Kalkulationsspiel,
aus der Praxis, Holz, Mering br. 1 ex 1962
— DI 1963, br. 5—6.
6. Razvoj tehnike konzerviranja drva po prof.
W. Bavendamniu 1963. — DI 1963, br. 9—10.
7. Drvena ambalaža, po informacijama revije
»Internationaler Holz-markt«, Wien-Berlin, br. 17
—18 ex 1963. — Dl 1963, br. 9—10.
8. Industrija u akciji pošumljavanja — po informacijama
u reviji »Holzzentralblatt« Stuttgart,
1963. br. 95 — ŠL. 1963. br. 9—10, str. 404^106.
10. Jarmača ili tračna pila za trupce kod piljenja
listača, po informacijama u reviji »Internationaler
Holzmarkt« — DI 1963, br. 11—12.
11. Iz historije industrije olovaka — po informacijama
u reviji »Internationaler Holzmarkt«,
Wien-Berlin, 963. br. 17—18. — Dl 1964, br. 1—2.
12. Racionalizacija šumskog gospodarstva u švedskoj
— po informacijama objavljenim u reviji
»Wood«, London, 1964. br. 1 kao i reviji »Holzzentralblatt
« Stuttgart. 1964. br. 8. — ŠL 1964, br.
1—2, str. 86—87.
13. Sekcija za historiju šuma u Međunarodnom
savezu Šumarsko-istraživačkih ustanova — po informacijama
objavljenim u reviji »Holzzentralblatt«
Stuttgart, 1964. br. 9. — SL 1964. br. 1—2, str. 87.
295