DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 116     <-- 116 -->        PDF

8. Tragom prošlih pokoljenja — ŠN 1953, br.
3—4, str. 11.
9. Doživotna gluma — SN., br. 5, str. 5—6.
10. Oni iz podzemlja — SN, 1953, br. 8, str 8.
11. Tajne gljiva — š. N. 1953, br. 11, str. 7—8.
12. Pošumljavanje goleti J. F. 1954, str. 82—84.
13. Zašto opada lišće u jesen — SN 1954, br. 11,
str. 1—2.
14. Rođen od djevice — SN 1955, br. 4, str. 6.
15. Drvo u današnjoj tehnici — Savremena tehnika,
Zagreb, 1955, br. 6. sir. 250—251.
16. Na domaku gologa Krša — SN 1955, br. 5—6
str. 8—9.


17. Molitva šume — SN 1955, br. 9, str. 5.
18. Vilina metla — SN 1955, br. 9, str. 5.
19. Drvo i atomska energija — Pr. Zagreb 1955,
br. 9, str. 328—331.
20. Drvo kao ogriicv — J. i F., 1956, str.
48—52.
21. štednja, prvi uslov napretka — Drvodjeljski
Radnik, Beograd 1956, br. 1., str. 4—5.
22. Tragedija — SN 1955., br. 12, str. 4—5. (slobodna
obrada po tekstu A. Senge).
23. U početku je bila paprat — ŠN 1955., br.
12, str. 5.
24. Održavanje vrste — SN, 1955, br. 12, str. 8.
25. Nove metode u destilaciji drveta — Riječka
Revija, 1956, br. 1—2, str. 10—14.
26. Sunce jarko — SN, 1956, br. 3, str. 9.
27. Stazama šumara — SN, 1956, br. 7—S, str.
1—3.
28. Djelo djetla — SN 1956, br. 9—10, str.
8—9.
29. Parasitizam — SN 1956, br. 12, str. 3.
30. Šuma u noći — ŠN 1957, br. 1—2, str. 5—6.
31. Šumski akrobati — ŠN 1957, br. 3—4, str.
2—3.
32. Šumski higijeničari — ŠN 1957, br. 3—4, str.
4—5.
33. Leteća paučina — SN 1957, br. 3—4, str.
7—8.
34. Štete od atmosferilija — SN 1957, br. 3—4,
str. 8—11.
35. Istarske podzemne gljive — J. F. 1957, str.
76—77.
36. Novogodišnja jelka — Priroda, 1957, br. 1.
str. 17—19.
37. Yugoslav industrial manufacture of timber
and export of timber products (Obrada u industriji
i izvoz drvnih produkata u Jugoslaviji) —
Revue des exportateurs et importateurs, Foire internationale
de Zagreb 1957, No 2.
38. Goleti Krša JF 1959, str. 82—83.
39. Bujičarstvo na Kršu — JF 1959, str. 76—78.
40. Naša Učka — JF 1959, str. 84—86.
41. Šuma u narodnom životu — JF. 1960, str.
46—48.
42. Iz davne prošlosti istarskih šuma — JF
1961, str. 74—75.
43. šuma i industrijalizirano društvo — Pr. 1961,
br. 5, str. 129—136.
44. Jugoslavensko šumarsko — Matica iseljenika,
Zagreb 1961, br. 4, sir. 112—114.
45. Neosporni napredak — naša industrija u prošlosti
i danas — Matica iseljenika, Zagreb 1961,
br. 5, str. 176—178.
46. Uloga šume u današnjoj privredi — Prosvjeta,
Zagreb 1961, br. 486, str. 27—28.
47. Privreda kvarnerskog područja — Iseljenički
kalendar, Zagreb 1962, str. 203—210.
48. Budućnost Gorskog kotara — JF 1962, str.
55—58.
49. Drvo i muzika — istraživanja o rezonanciji
drveta — Muzika i škola, Zagreb 1962, br. 1—2,
str. 7—10.
50. Lovstvo u Hrvatskoj za vrijeme feudalizma
— Lovački Vijesnik, Zagreb, 1962, br. 1—2, str,
22—24.
51. Iz prošlosti šumarstva u Hrvatskoj — Pr.
1962, br. 8, str. 251—252.
52. Grabežljiva zvjerad u Hrvatskoj tokom prošlog
stoljeća — Lovački Vijesnik, Zagreb 1963,
br. 10, str. 240—242.
53. Suvremena upotreba drveta — JF 1963, str.
77—82.
54. Spoj rijeke Kupe s Jadranskim morem —
JF 1964, str. 95—97 (članak je ponovno objavljen
u časopisu »Drvosječa« Delnice br. 1 ex 1973).
55. čovjek u kozmičkom vijeku — Pr. 1964,
br. 7, str. 206—208.
56. Iz privredne prošlosti čabarske komune —
JF 1965, str. 103—105.
57. Neistražene pojave u svijetu šume — Pr.
1966, str. 88—89, br. 3.
58. šume — značajan činilac za razvoj industrije
i turizma (poseban prilog časopisa »Privredni
pregled« Beograd, listopad 1966).
59. Poratna dinamika znanosti — Pr. 1967, br.
9. str. 284—286.
60. Drvna industrija u području Rijeke — JF
1967, str. 55—56.
61. Važan dokumenat iz prošlosti Vinodola —
JF 1967, str. 67—70.
62. Iz prošlosti atomske bombe — JF 1967, str.
79—80.


63. Predskazivanje vremena — JF 1968, str. 63—
65.
64. Poratni razvoj znanosti — JF 1968, str.
75—76.
65. Umjetna materija — JF 1968, str. 92—94.
66. Josip Ressel — pronalazač brodskog vijka
— JF 1969, str. 164—16/.
67. Suma motovunska — FJ. 1969, str. 186—190.
68. Naše ljekovite biljne droge — JF 1969, str.
253—254.
69. Zatrovanost zraka u gradovima — JF 1969,
str. 251—253.
70. Vitamini JF 1969. str. 272—273.
71. Na kraju drugog decenija — Dl 1969, br.
7—8, str. 143—145.
72. Naftovod Trst — Ingolstadt — JF 1970. str.
241—243.
73. Zaštićeni i evidentirani objekti prirode na
području Istre — JF 1972, str. 124—129.
74. Hrana iz morske vode — JF 1973. str. 154.
75. Deset glavnih zagađivača zraka — JF 1973,
str. 190.
76. Zagađivanje vode i zraka — JF 1972, str.
240—241.
77. Opojne i otrovne droge — JF 1972, str. 242
—243.
78. Astrologija — JF 1972, str. 243—244.
79. Pjesma u zaštiti šume — Pr. 1973. br. 1.
str. 26.
80. Opstanak čovječanstva — Pr. 1974, br. 3.
str. 94—95.