DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 115     <-- 115 -->        PDF

31. Naučno-istraživačka služba u šumarstvu i
drvnoj industriji Hrvatske — Ekonomski pregled,
Zagreb, 1955, br. 1—2, str. 93—108.
32. šumska proizvodnja u svijetu — Dl 1955,
br. 1, str. 2-5?
33. Kemijska zaštita drveta — Kemija u industriji,
Zagreb, 1955, br. 2, str. 31—36. — u spomen
V. Malenkovića.
34. Proizvodnost rada u pilanarstvu — Narodni
šumar, Sarajevo, 1955, br. 5—6, str. 208—214.
35. Metoda injekcije kao naknadna zaštita impregnirane
građe — Dl 1955, br. 9—10, str. 1—8.
36. Drvna industrija NR Hrvatske — Jubilarni
broj šumarskog lista, Zagreb, 1955, br. 11—12, str.
491—503.
37. Institut za drvno-industrijska istraživanja —
Jubilarni broj Šumarskog lista, Zagreb, 1955, br.
11—12. str. 539—541.
38. Jugoslavensko šumsko gospodarstvo — Almanah:
Drvna industrija Jugoslavije, Zagreb, 1956,
str. 17—21.
39. Impregniranje živih stabala — Dl 1956, br.
6—8, str. 105. (obrađeno po radu E. Buchholza
u reviji »Holzzentralblatt«, 1956, br. 22).
40. Rentabilnost briketiranja — Dl 1957, br.
1—2, str. 4—8.
41. Zastrta površina u prebirnoj šumi — Anali
za šumarstvo JAZU, 1. svezak, Zagreb, 1955, str.
429-486.
42. Drvoprerađivački obrti u Hrvatskoj — Dl,
1957, br. 3—4, str. 51—54.
43. Varijabilnost apsolutnih brojeva stabala i
kružnih ploha u prebirnom uzgoju — Anali za
šumarstvo JAZU, 2. svezak, Zagreb, 1958, str.
37—61.
44. Drvo u pomorstvu — Tehnika, Beograd, 1958,
br. 9, str. 1419—1428.
45. Drvna industrija i trgovina Bosne i Hercegovine
— ŠE I, str. 117—120.
46. Historija šumarstva Istre — ŠE I, str. 563—
565.
47. Hrvatska drvna industrija — ŠE I, str. 570
—577.
48. Povijest šumarstva Jugoslavije — ŠE I, str.
694—696.
49. Šume i šumarstvo Kanade — ŠE I, str.
716—717.
50. Razvoj u uloga željezničkog praga — ŠL,
1959, br. 8—9, str. 313—325 (u zajednici s ing.
M. Gjaićem).
51. Oplemenjivanje drveta pomoću prešanja —
— Tehnika, Beograd, 1961, br. 8, str. 1350 — 1357
(u zajednici s dr ing. I. Balzerom).
52. Suzbijanje šteta od insekata — Dl, 1961, br.
3—4, str. 57.
53. Flexafurm-proizvodi, kombinacija plemenitog
furnira i plastičnih masa — Dl, 1962, br 9—10,
str. 159.
54. Razvoj i rad Instituta za drvo u Zagrebu —
Drvarski Glasnik, Beograd, 1963. br. 23, str. 5.
5. Restrospektivan pregled na razvoj zemljišne
strukture i stočnog fonda u Cabarskoj komuni —
Vetserum, Kalinovica, 1963, br. 1—2, str. 15—18.
56. Kućna radinost — ŠE II str. 60—61.
57. Nastava šumarska — ŠE 11, sir. 142.
58. Periodika šumarska, inozemstvo — SE II,
str. 230.
59. Uloga šume u ljudskom društvu — ŠE II,
str. 551—553.
60. Šumarski instituta ŠE II, str. 554.
61. Sjedinjene američke države — Sume i šumarstvo
— ŠE II, str. 417—219.
62. Organizacija Ujedinjenih Naroda za ishranu
i poljoprivredu — FAO — SE II, str. 191.
63. Zanatstvo — SE II, str. 725—726.
64. Francusko-hrvatskosrpski i Hrvatskosrpsko-
francuski terminološki riječnik za područje drvne
industrije, Zagreb, 1963. (I i II. dio s oko
2.000 termina, izdanje Instituta za drvo u Zagrebu
za interne potrebe).
65. Jedna uspjela demonstracija mehanizacije
pilanskog pogona — Dl 1964, br. 9—10, str. 164
—165.
66. Razvoj šumskog gospodarstva u zapadno-hrvatskom
visočju — Anali za šumarstvo JAZU,
Zagreb, 1965, str. 43—268.
67. Povećanje ekonomičnosti rada u pilanama
riječkog kotara — Ekonomski institut, Rijeka, 1965,
str. 1—92, zaseban elaborat.
68. Mletačko gospodarenje sa šumama otoka Krka
— Krčki Zbornik, I. svezak, Krk, 1970, str.
259—284.
69. Šumarski toponimički elementi u zapadno-
hrvatskom Kršu — Jadranski Zbornik, VII, Rijeka
— Pula 1969, str. 531—547.
70. Zaštita šuma u propisima mošćeničkog statuta
— Jadranski Zbornik VI, Rijeka — Pula,
1966, str. 381—392.
71. Iz prošlosti grobničkih šuma — Dometi, Rijeka,
1974, br. 4, str. 34—44.
72. Pravila zadružnog života u prirodnoj šumi
— izgledi i problemi hrvatskog gospodarstva, Matica
Hrvatska, Zagreb, 1943. str. 73—85).
73. Karlo Bujanović i njegov sin Kornelije, prilog
historiji ugarsko-hrvatske jakobinske zavjere
— Jadranski zbornik III, Rijeka — Pula, 1958,
str. 353—358.
74. Međunarodni kolokvij o perspektivama fundamentalnog
istraživanja drveta — Dl, 1964, br.
1—2, str. 30—31.
75. Kakvi su rezultati najnovijih istraživanja o
razaranje drvotoča — Dl, 1964, br. 5—6.
76. Aerostat u službi šumskog gospodarstva —
Dl, 1964, br. 8.
77. Ploče od lanenog i konopljenog pozdera —
Dl, 1963, br. 9—10, str. 139—145.
78. Šumsko gospodarstvo čabarskog feuda. Starine
JAZU, 1978, str. 289—324.
79. Nekadanji gospodari čabarske komune, Rijeka,
Dometi, 1979. br. 5.
80. Nadalje se u rukopisima, pripremljenim za
tisak, nalazi 8 daljnjih rukopisa te pripremljeni
materijal za Rječnik lokalnih riječi (njih 1850) s
područja mjesta Praputnjak.
B. Popularna djela
1. Udruženje akademičara šumara — Spomenica:
Pola stoljeća šumarstva 1876—1926, Zagreb 1926,
str. 87—91.
2. Život u našoj šumi — Lovačko-ribarski Vijesnik,
Zagreb, 1941, br. 6. str. 241—252.
3. Šuma: njezina prošlost, oblici i način gospodarenja
— Dl 1952, br. 1—3, str. 19—23, 16—17
i 21—27.
4. Život je borba — SN, 1952, br. 11, str. 7.
5. Tiha voda hladna — ŠN 1952., br. 12,
str. 8.
6. Istarsko šumarstvo — Riječka Revija, 1953,
br. 1—2, str. 19—24.
7. Igra prirode — ŠN 1953, br. 1—2, str 7—8.
293