DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 114     <-- 114 -->        PDF

privrede i šumarstva. U Istri je boravio
3 godine i u to vrijeme osigurao


snabdijevanje drvnom građom ratom uništena
naselja, organizirao opskrbu uglj.
emokopa Raša građevnim drvom, te
organizirao šumarsku službu koliko su
tadašnji uvjeti dozvoljavali. Poslije obavljenog
zadatka dr Stjepan Frančišković
pozvan je natrag u Zagreb u tadašnje
Ministarstvo drvne industrije
gdje mu se povjerava organizacija osnivanja
Instituta za drvnoindustrijska istraživanja.
Postaje prvi direktor ove
institucije i osniva stručno glasilo Drvna
industrija, čiji je glavni urednik sve
do odlaska iz Zagreba 1965. godine.
Vrlo ambiciozna i plodna narav vodi
kolegu Stjepana dalje. Postaje suradnikom
Jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti, a godine 1960. brani s uspjehom
doktorsku disertaciju pod naslovom
»Razvoj šumskog gospodarstva
u zapadno-hrvatskom visočju«.


Godine 1965. dr Stjepan Frančišković
vraća se svom rodnom kraju. Prelazi u
Ekonomski institut u Rijeci u svojstvu
naučnog savjetnika šumarske struke.
Radeći u ovome Institutu Frančišković
doprinosi razvoju šumarstva i prerade
drva riječke regije. Godine 1967. poslije
40 godina vrlo plodnog stručnog rada
on odlazi u zasluženu mirovinu, ali i
poslije toga formalnog čina produljuje
suradnju s Ekonomskim institutom u
Rijeci.


Dr Stjepan Frančiškovde aktivno je
surađivao u našoj društvenoj stručnoj
organizaciji. Zbog ove suradnje Savez
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske podjeljuje mu zlatnu
plaketu i povelju. Ovo priznanje predano
mu je 1976. godine na proslavi
100-godišnjice izlaženja Šumarskog lista
čiji je bio neumorni suradnik.


Jedno plodno stručno pero zauvijek
je prestalo pisati. Iza njega, međutim,
ostaje opsežan opus jer — verba volant,
scripta manent.


Prof. dr. Branimir Prpić


BIBLIOGRAFIJA
(Prema podacima autora)


A) Znanstveni i stručni radovi


šume i šumarstvo vlastelinstva Thurn-Taxis u
Zapadnoj Hrvatskoj — Jug. šum. udruženje, Zagreb,
1928.


Problematika rentabiliteta gospodarenja u šumama
Visokog Krša — ŠL 1929, br. 6—7, str.
252—259.


Prilog proučavanja taksacionih elemenata u prebirnim
šumama — ŠL 1938, br. 8—10, str. 428—45C
i 469—506.


Fotogrametrija u službi taksacije — ŠL 1940,
br. 10, str. 473—486.


5. Manuelni rad u šumskoj privredi — ŠL 1940,
br. 11, str. 550—557.
6. Savremeni problemi uređivanja šuma u Njemačkoj.
— ŠL 1940, br. 12, str. 591—606.
7. Socijalne tendencije u modernom šumarstvu
— ŠL 1941, br. 4, str. 125—140.
8. Utisci s naučnog puta po Njemačkoj — ŠL
1941 br. 6, str. 213—247.
9. Prirodni temelji šume — Gospodarski glasnik,
Zagreb 1942, br. 8., str. 121—125.
10. Kritika obračuna normalne zalihe — ŠL 1942,
br. 3, str. 69—79.
1. Motorne lančane pile (s prof, dr R. Beničem),
Zagreb, 1949.
12. Naši tartufi — ŠL 1950, br. 1—2, str. 23—38.
13. Biometrika u šumarskoj praksi — Šumarstvo
1951, br. 1. i 2, str. 12—29 i 89—103.
14. Prirodno sušenje drveta, naklada školske
knjige, Zagreb, 1951.
15. De bossen van Joegoslavije — revija »De
Hout Handel«, Schiedam — Holandija, 1951, br.
17, str. 150—153.
16. Bukovi željeznički pragovi — Dl 1951, br. 5,
str. 1—5.
17. Iskorišćivanje otpadaka u vezi s napretkom
u preradi drveta — Dl 1951, br. 9, str. 1—6.
18. Ogrjevno drvo od proizvođača do potrošača
— Dl 1952, br. 7—9, str. 7—12. (u zajednici s
ing. J. Peternelom).
19. Dovokod-ploče — Dl 1952, br. 10—12, str.
11—15.
20. Kako inozemni stručnjaci ocjenjuju našu
industriju furnira i šper-ploča — Dl 1953, br 3—4,
str. 8—19 (u zajednici s ing. F. Stajduharom).
21. Drvna industrija u Sjedinjenim američkim
državama — Dl 1953, or. 3—i, str. 19—24.
22. Problemi naše drvne industrije — Dl 1953,
br. 5—6, str. 18—29.
23. Anglosaski sustav mjerenja — Dl br. 9—10,
str. 17—20.
24. Austro-talijanske uzanse za meko drvo —
ŠL 1953, br. 9—10, str. 404—414.
25. Morski drvožderi — Brodogradnja, Zagreb,
153. br. 5, str. 171—177.
26. Zaštita drveta u vodi — Tehnički pregled,
Zagreb, 1954, br. 1, str. 18—23.
27. Razvitak naše drvne industrije i zadaci
Instituta za drvno-industrijska istraživanja — Privreda
grada Zagreba, Zagreb, 1954, br. 8 str. 27
—31.
28. Elementi čvrstoće šperovanog drveta — ŠL
1954, br. 5—6, str. 263—268.
29. Impregnacija drveta za potrebe pomorstva
— Dl 1954, br. 7—8, str. 1—7.
30. Zamjena drvenih pragova — Tehnički pregled,
Zagreb, 1954, br. 4, str. 158—161.
292