DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Novi list (Sušak):


Pitomi kesten, prehrana Hrvatskog Primorja, U —
1933, br. 362-363, str. 2;
Kesten. Pitanje uzgoja pitomog kestena, II — 1933,
br. 369-370, str. 3;
Gradnja solidnih pješačkih staza na području
sreza i grada Sušaka, II — 1933, br. 552-553, str. 2;


Radovi na pošumljavanju okolice naših kupališta,
III — 1934, br./str.: 755/2, 756/2, 757/2, 758/2 i
759/3;


Jugoslavenski turista:


Velebit, 1-1933, br. 4, str. 75-78;
Plitvička jezera, 11-1934, br. 1, str. 89-91;
Zima na Plitvičkim jezerima, 11-1934, br. U/12,


str. 147-150;


Seljačka sloga:


Proizvodnja sredstava za život na kraškom tlu,
1-1936, br. 2, str. 41-45;
Prorokovanje vremena, HI-1938, br. 2, str. 67-69;


Naše žene »za modu« Seljačke sloge. U oltarima
(Hrvatsko primorje) 16. svibnja 1936., 1-1936, br. 8,
str. 176-178;


Vođenje knjiga u ograncima Seljačke sloge (s
tabelama), 1-1936, br. 12, str. 275-286;


Jutarnji list:


Otkrivene nepoznate prekrasne špilje na Plitvičkim
jezerima, XVIII-1929, br. 6313, str. 23;


Novi načini uzgoja presadnica šumskog drvećavoćnjaka na Primorskom kršu, XXIII-1934, br. 7983,
str. 30-31;


Hrvatski dnevnik:


Podizanje bambusovih gajeva i šumica po našim


primorsim krajevima, 1-1936, br. 7, str. 6.
Javna rasprava o seljačkom gospodarstvu na
kršu, V-1940, br. 1531, str. 12.


Pojedinačni časopisi:


Kad će demokratizam u nas biti nešto novo, LUČ,
Vl-1910, br. 2/3, str. 97-102;
Nepisana povijest Plitvičkih jezera (s tlocrtom i 1
slikom), LIČKI KALENDAR, 1936, str. 24-31;
Odgajanje voćaka i šumskog drveća u Kršu, PRIMORSKE
NOVINE, 2(5)-1936. str. 399-401, 403;


Privreda na Kršu, SAVREMENI SELJAK, 1-1936,
br. 1, str. 2-3, br. 2, str. 3-4, te 11-1937. br. 1, str.
2-3;


Privreda na Kršu. Piše stalno Ing. P., SELJAK,
III-1936, br. 1, str. 1, br. 2, str. 2-3 i br. 3, str. 2-3;
Velebit nekad i danas, LIČKI ZBORNIK, II/V/-
1937, str. 87-90;
Novo krško seljačko gospodarstvo, SELJAČKI
DOM, XXVM938, br. 40, str. 2-3;
O nacionalnim parkovima u Savskoj banovini
(sa si.), ZAŠTITA PRIRODE, 1938, br. 1, str. 21-28;


Glavna načela novog seljačkog i šumskog gospodarstva
na Kršu, NARODNI NAPREDAK, 12-1940,
str. 186-188.


O. Piškorić