DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 109     <-- 109 -->        PDF

ANTE PREMUŽIĆ,
dipl. inž. šum.


30. studenoga preminuo je, a 4. prosinca
1979. na zagrebačkom Mirogoju sahranjen
je ANTE PREMUŽIĆ, dipl. inž. šum.,
ispraćen uz svoje najbliže i kolegama
— šumarima te brojnim planinarima. Od
pokojnika se u ime Saveza inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske oprostio ing. Oskar P i š k o r i ć,
a u ime planinara — Planinarskog saveza
Hrvatske prof, dr Vladimir B 1 a š k o v i ć.
Ante Premužić na domaku 91. godine
života bio je najstariji šumar u Hrvatskoj.
Rođen je 11. siječnja 1889. godine
u Kobašu (nedaleko Slavonskog Broda).
Srednju školu, Kr. veliku gimnaziju u
Slavonskoj Požegi, polazio je i s odličnim
uspjehom završio 1909. godine a 1913.
godine diplomira na Šumarskoj akademiji
u Zagrebu.


Ing. A. Premužić započeo je s radom
kao privremeni šumarski vježbenik u
Gospodarskom uredu Otočke imovne općine
1913. god. i nastavio kao kotarski
šumar na dužnosti taksatora do 19. III


1920. godine. Međutim u toku prvog svjetskog
rata, od 27. VII 1914. do 2. I 1919.
godine nalazio se na vojnoj dužnosti, u
Opkoparskom bataljonu u Osijeku. Od
Otočke imovne općine premješten je k
Brodskoj imovnoj općini i to za upravitelja
Šumarije u Rajevam selu, gdje ostaje
nešto više od godine dana, do izbora za
pristava Stolice za šumska prometala Gospodarsko-
šumarskog fakulteta u Zagrebu
na koju dužnost nastupa 18. VII. 1921. god.
U sklopu te dužnosti povjereno mu je i
održavanje vježbi iz tlocrtnog risanja.
Na Fakultetu ostaje 4 godine, a pred
kraj 1925. god. nastupa dužnost šefa Građevinskog
odsjeka u Ministarstvu šuma
i rudnika u Beogradu. Nakon godinu
dana, 25. XI 1926., odlazi za građevinskog
referenta u Direkciji šuma na Sušaku,
u kojoj je od 22. IX 1933. do 20. IX 1934.
god. i direktor. Zatim odlazi ponovo u
Ministarstvo šuma i rudnika u svojstvu
šefa Građevinskog odsjeka a već 31. VII
1935. premješten je Banjskoj upravi Savske
banovine za šefa otsjeka za uređivanje
bujica. Na toj dužnosti, uključujući
i poslove na pošumljavanju krša te zaštite
prirode, Ing. Premužić ostaje do 23.
VII 1948. god., kada je premješten u
Savezni institut za pošumljavanje i melioraciju
krša u Splitu. Nakon dvije godine,
1950., odlazi u mirovinu. Bio je i
član »Povjerenstva za zaštitu prirode i
očuvanja prirodnih spomenika pri banskoj
upravi Savske banovine« od njezinog
osnivanja 1937. godine.


Kronologija službovanja Ante Premužića
govori, da je pretežni dio svog radnog
vijeka proveo na poslovima građevinarstva.
Presudnim smatramo njegovo primještenje,
1926. god., iz Ministarstva šuma
i rudnika u Direkciji šuma na Sušaku
(s položaja šefa građevinskog odsjeka
na položaj referenta!). Presudnim, jer
mu je to mjesto omogućilo, da svoje
znanje i radne sposobnosti iskoristi na
poslovima, koji mu osiguraše »istaknuto
ime u povijesti kulture, napose turizma
i planinarstva u Hrvatskoj«, kako je o


287