DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 107     <-- 107 -->        PDF

IN MEMORIAM


Prof. dr. STEVAN JOVANOVIC
dipl, inž. šumarstva


Dana 14. srpnja 1979. godine napustio
nas je zauvijek, poginuvši u prometnoj
nesreći, dr. Stevan Jovanović, redovni
profesor Šumarskog fakulteta u
Beogradu. Smrću dr. Stevana Jovanovića
izgubili smo kolegu, odličnog šumarskog
stručnjaka i vrsnog pedagoga, a prije
svega prijatelja i čovjeka izuzetne vrijednosti.
Profesor Jovanović bio je član međurepubličkog
redakcijskog odbora »Šumarskog
lista.« Usprkos velikoj zauzetosti
poslom i brojnim dužnostima nalazio je
vremena za naš časopis dostavljajući nam
članke iz svoje Republike.


Svojom vedrinom, radnim entuzijazmom
i drugarskim odnosom plijenio je
naše simpatije. Poslije svakog sastanka
s profesorom Jovanovićem, kojega smo


jednostavno zvali Steva, uvijek je ostala
želja za ponovnim susretom.


Prof. Stevan Jovanović rodio se 17. listopada
1923. godine u mjestu Vilovu,
općina Titel. Osnovnu školu završio je
u Titelu, a gimnaziju je pohađao u Zrenjaniu,
Novom Sadu i Pančevu, gdje godine
1943. polaže ispit zrelosti. Od maturiranja
do oslobođenja živi u Pančevu
radeći kao manuelni radnik. Još prije rata
Steva stupa u redove napredne omladine,
a godine 1941. postaje član SKOJ-a. Za
vrijeme okupacije aktivno surađuje u
NOP-u, a iza oslobođenja domovine stavlja
sve svoje snage na raspolaganje društvu,
sudjelujući u brojnim akcijama u
obnovi zamlje i izgradnji našega socijalističkog
društva.


Godine 1947. upisao se na Šumarski
odsjek Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u Beogradu, gdje diplomira godine
1952. Poslije diplomiranja radi u Direkciji
šuma Titovo Uzice i to u Šumskoj upravi
Partizanske Vode. U ovoj Šumskoj upravi
Steva Jovanović radi kao njen šef do
siječnja 1957. godine kada prelazi u Institut
za šumarstvo i drvnu industriju
u Beogradu u Odsek za podizanje i gajenje
šuma, gdje je izabran za asistenta.
U veljači 1963. godine izabran je na Šumarskom
fakultetu u Beogradu za asistenta
iz predmeta Gajenje šuma. Godine
1964. obranio je Steva Jovanović doktorsku
disertaciju pod naslovom: »Reoniranje
nekih hibridnih topola na aluvijumu
važnijih reka u Srbiji.«


Godine 1965. izabran je za docenta, a
godine 1970. za izvanrednog profesora iz
predmeta Gajenje šuma. 9. listopada 1975.
godine izabran je za redovitog profesora
predmeta Gajenje šuma.


Tijekom 1955. godine boravi Steva Jovanović
u Visokoj šumarskoj školi u Nan
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 108     <-- 108 -->        PDF

cy-u (L´Ecole Nationale des Eaux et Forets
Nancy) u Francuskoj, obavljajući specijalizaciju
iz uzgajanja šuma.


Za vrijeme svoga službovanja u šumskoj
privredi prof. dr. Stevan Jovanović
pokazao je posebnu sklonost biološkoj
komponenti šumarske struke. Tome najbolje
svjedoči oko 2.000 ha borovih kultura
koje su pod njegovim stručnim rukovodstvom
podignute u području Šumske
uprave Partizanske Vode.


U osobi pokojnog Steve bile su sjedinjene
stručno-operativna i znanstvena komponenta.
Više od 60 radova koje je prof,
dr. Stevan Jovanović objavio u našim
znanstvenim i stručnim časopisima predstavljaju
ili znanstveni ili visokostručni
prilog rješavanju problematike uzgajanja
šuma, i to prvenstveno one praktične.
U »Šumarskom listu« objavljuje članak
u broju 1-2/1973. pod naslovm: »Problem
racionalizacije seča neke sastojine« gdje
obrađuje problematiku racionalizacije šumske
proizvodnje primjenom posebnih
mjera njege mladih sastojina, tretirajući
u pokusu obični i crni bor te običnu
smreku. Ovaj kao i ostali njegovi radovi
predstavlja praktično rješenje šumsko-
uzgojne problematike.


Uz svoju stručnu i znanstvenu aktivnost
prof. dr. Stevan Jovanović bavio se
vrlo intenzivno unapređenjem fakultetske
nastave iz područja uzgajanja šuma,


uključujući postdiplomsku nastavu i doktorate
znanosti.


Dr. Stevan Jovanović bio je posebno
aktivan u Savezu inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu drva
SR Srbije. U dva navrata biran je za
člana Izvršnog odbora ovoga Saveza, a
šest godina obavlja dužnost glavnog i
odgovornog urednika časopisa »Šumarstvo
«.


Za svoj predani društveni rad dobiva
od Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i prerade drva Srbije povelju zaslužnog
člana, a tu istu povelju mu dodjeljuje
i Savez inženjera i tehničara
Srbije.


Vrlo aktivno sudjelovao je prof. dr.
Stevan Jovanović prilikom osnivanja Sekcije
za uzgajanje šuma Zajednice šumarskih
fakulteta i instituta Jugoslavije. I
upravo ta Sakcija i njeno djelovanje
omogućilo nam je da pobliže upoznamo
kolegu Stevu, da ga silno zavolimo i da
još uvijek ne vjerujemo u istinitost onoga
što se zbilo 14. srpnja 1979. godine
na autoputu u neposrednoj blizini Zagreba.
I upravo kada bi to željeli ne možemo
zaboraviti našega skromnog kolegu
i prijatelja, velikog znanstvenika i šumara
praktičara profesora dr. Stevana Jovanovića.
Neka mu je vječna hvala i slava.


Prof. dr. Branimir Prpić