DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 107     <-- 107 -->        PDF

IN MEMORIAM


Prof. dr. STEVAN JOVANOVIC
dipl, inž. šumarstva


Dana 14. srpnja 1979. godine napustio
nas je zauvijek, poginuvši u prometnoj
nesreći, dr. Stevan Jovanović, redovni
profesor Šumarskog fakulteta u
Beogradu. Smrću dr. Stevana Jovanovića
izgubili smo kolegu, odličnog šumarskog
stručnjaka i vrsnog pedagoga, a prije
svega prijatelja i čovjeka izuzetne vrijednosti.
Profesor Jovanović bio je član međurepubličkog
redakcijskog odbora »Šumarskog
lista.« Usprkos velikoj zauzetosti
poslom i brojnim dužnostima nalazio je
vremena za naš časopis dostavljajući nam
članke iz svoje Republike.


Svojom vedrinom, radnim entuzijazmom
i drugarskim odnosom plijenio je
naše simpatije. Poslije svakog sastanka
s profesorom Jovanovićem, kojega smo


jednostavno zvali Steva, uvijek je ostala
želja za ponovnim susretom.


Prof. Stevan Jovanović rodio se 17. listopada
1923. godine u mjestu Vilovu,
općina Titel. Osnovnu školu završio je
u Titelu, a gimnaziju je pohađao u Zrenjaniu,
Novom Sadu i Pančevu, gdje godine
1943. polaže ispit zrelosti. Od maturiranja
do oslobođenja živi u Pančevu
radeći kao manuelni radnik. Još prije rata
Steva stupa u redove napredne omladine,
a godine 1941. postaje član SKOJ-a. Za
vrijeme okupacije aktivno surađuje u
NOP-u, a iza oslobođenja domovine stavlja
sve svoje snage na raspolaganje društvu,
sudjelujući u brojnim akcijama u
obnovi zamlje i izgradnji našega socijalističkog
društva.


Godine 1947. upisao se na Šumarski
odsjek Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u Beogradu, gdje diplomira godine
1952. Poslije diplomiranja radi u Direkciji
šuma Titovo Uzice i to u Šumskoj upravi
Partizanske Vode. U ovoj Šumskoj upravi
Steva Jovanović radi kao njen šef do
siječnja 1957. godine kada prelazi u Institut
za šumarstvo i drvnu industriju
u Beogradu u Odsek za podizanje i gajenje
šuma, gdje je izabran za asistenta.
U veljači 1963. godine izabran je na Šumarskom
fakultetu u Beogradu za asistenta
iz predmeta Gajenje šuma. Godine
1964. obranio je Steva Jovanović doktorsku
disertaciju pod naslovom: »Reoniranje
nekih hibridnih topola na aluvijumu
važnijih reka u Srbiji.«


Godine 1965. izabran je za docenta, a
godine 1970. za izvanrednog profesora iz
predmeta Gajenje šuma. 9. listopada 1975.
godine izabran je za redovitog profesora
predmeta Gajenje šuma.


Tijekom 1955. godine boravi Steva Jovanović
u Visokoj šumarskoj školi u Nan