DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Radna jedinica Mehanizacija, dobro je
opremljena, i vrši sve radne usluge izvoza
i gradnje. Pokazalo se, da takova koncentracija
mehanizacije daje bolji efekat
i smanjuje troškove, nego da je razbijena
na pogone, gdie vrlo često ne bi bila
dovoljno iskorištena.


Zajednički ručak, održan u lovnoj kući,
popraćen je zdravicama i diskusijom,
još je više omogućio, da se stekne slika


o visokom stepenu razvijenosti šumskog
gospodarenja u ovom području. Dobra
organizacija ove ekskurzije u Đurđevcu
i na terenu, iako po lošem vremenu,
pomogla je, da se steknu i nova saznanja.
Sretna je okolnost, da su neki članovi
Društva angažirani u komisijama o organizacji
i unapređenju šumarstva, a
publikacijom u stručnom glasilu društva
upoznati će se sa ovim i šira stručna
javnost.
EKSKURZIJA U BJELOVAR — DIK
»ČESMA« I RASADNIK »BJELOVARSKI


VRT«


Ova ekskurzija održana je 10. lipnja
1980. godine uz sudjelovanje 11 članova
DITŠDI Zagreb, od čega samo jedan
nije bio umirovljenik. Cilj ekskurzije bio
je DIK »ČESMA« i rasadnik »BJELOVARSKI
VRT.«


U DIK-u »ČESMA« primljeni smo od
bivšeg direktora M. Štekovića i direktora
OOUR-a »Iverice« T. Prke . Prikazan
je razvojni put ove industrije,
koja je od bivšeg pogona DIP-a Novoselec
prerasla u samostalnu industriju i
proširila proizvodnju izgradnjom kapaciteta
za proizvodnju lemljenih ploča
/šperploča/ i proizvodnju furnira. Konačno
je izgrađena i tvornica iverica tako
da je sada proizvodnja drvnog materijala
od piljene građe do polufinalnih
proizvoda, potrebnih za finalizaciju dovršena.
Da li će se ići dalje u finalizaciju,
za sada nije odlučeno, jer je s nostojećom
proizvodnjom zaokružena jedna cjelina
u proizvodnji polufinalnih asortimana.


U krugu tvornice vidi se još intenzivna
izgradnja, to je, prema izjavi, dovršenje
rekonstrukcija pogona pilane i ploča,
kako bi se i strojevi i rad što bolje i sa
što manje gubitaka iskoristili.


Pregled pogona ograničio se uglavnom
na pregled nove tvornice ploča iverica.


Sado je već u punom pogonu; jedan
vrlo impozantan objekat, potpuno automatiziran
u svim fazama pogona. Prva
faza proizvodnja i čišćenje ivera (sječke)
bila je u pogonu, dok je dio za prešanje
bio u pregradnji. Tvornica proizvodi ploče
iverice od 3 do 19 mm, pa svaki puta
treba prestrojavati i automatske uređaje.
U pogonu je bila faza brušenjafaza furniranja /oplemenjivanja/ ploča.
Svaka faza rada ima svoj komandni uređaj,
koji dirigira proizvodnju, sve je
mehanizirano i potreban je samo kadar
za kontrolu procesa i evidenciju.


Ostala proizvodnja, kako je već naglašeno,
u djelomičnoj je rekonstrukciji
i preseljenju u nove hale, pa ovo
niie pregledano. Osim toga i vrijeme ie
bilo tempirano za svaki pogon i pregled.


Na zajedničkom iračku lodržane su
zdravice i dalie se vodila diskusija o
pojedinim pitanjima, koja su se odnosila
na ovaj industrijski kompleks.


U rasadniku »BJELOVARSKI VRT«
dočekani smo od predstavnika uprave
Vrta. Ovaj rasadnik, nekada poznat, kao
»Šljukin gon« bio je pogon Šumskog
gospodarstva Bjelovar i služio je
za proizvodnju šumskih sadnica. Tokom
vremena počeo se baviti i proizvodnjom
ukrasnog grmlja i stablašica, te proizvodnjom
cvijeća. Prije tri godine izdvojio
se kao samostalni OOUR-a pod imenom
»BJELOVARSKI VRT.« Sada se bave vrlo
intenzivno uzgojem cvijeća za vaze, uzgojem
cvijeća u glinenim loncima namijenjenog
prodaji kao i raznim aranžmanima
s cvijećem. Također proizvode
ukrasno grmlje i drveće. Uređaji su
suvremeni, koriste nova iskustva, primjenjuju
mnoge male i velike staklenike
i plastenike, koji se zaarijavaju umjetno
pa- je i proizvodnja cvijeća kontinuirana.
Šumske sadnice praktički ne proizvode.
Bave se proizvodnjom umjetnog cvijeća
i elemenata za tu proizvodnju u kućnoj
radinosti. Rasadnik ima dobru perspektivu,
te će sa sadanje 50 ha površine obuhvatiti
veću površinu.


Predstavnici Uprave davali su objašnjenja
i odgovore na mnoga pitanja
sudionika ekskurzije.


Oko 16 sati ekskurzija je završena,
pa su se učesnici vratili u Zagreb.


PETROVIC FRANJO,
tajnik DITSDI Zagreb