DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 103     <-- 103 -->        PDF

TRI EKSKURZIJE DITŠDI ZAGREB


Društvo inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije u Zagrebu nastavilo
je sa započetom praksom organiziranja
stručnih ekskurzija, ovom prilikom
saopćujemo prikaz triju ekskurzija, kako
bi i na taj način s jedne strane zahvalili
se domaćinima a s druge strane kako bi
uz sudionike ekskurzije i čitatelji Šumarskog
lista dobili uvid u rad šumarskih
i drvoprerađivačkih radnih organizacija
i u problematiku njihovog poslovanja.


EKSKURZIJA NA MEDVEDNICU
(ZAGREBAČKU GORU)


Ekskurzija na područje Medvednice, za
koju je u taku postupak, da se proglasi
»parkom prirode« u smislu odredbi Zakona
o zaštiti prirode održana je 22. lipnja
1979. godine. Stručni vodič bio ie upravitelj
Šumarije »Zagreb« inž. Tomislav
Spalj , a sudjelovali su i inž. Dragutin
Böh m iz Republičkog zavoda za zaštitu
prirode i inž. Krešo V u č e t i ć Republičke
šumarske inspekcije.


Prije polaska na put u zgradi Šumarije
inž. Böhm upoznao je učesnike ekskurzije,
njih deset, o akcijama Republičkog
zavoda za zaštitu prirode za odgovarajući
tretman ovog šumskog kompleksa i izradi
elaborata u kojem će se utvrditi smjernice
za racionalno i usklađeno korištenje
svih prirodnih potencijala Medvednice i
koji će poslužiti kao ekološka studija
pri izradbi prostornog plana područja
odnosno daljnjih provedbenih planova.


Inž. Špalj upoznao je prisutne o šumskom
.kompleksu Medvednice. Tako je
prikazao sistem podjele na gospodarske
jedinice, zatim o postavljenim principima
gospodarenja u pojedinoj jedinici, iznio
stanje šuma te naglasio objekte u pojedinoj
jedinici, koji su izdvojeni kao rezervati
šumske vegetacije. To su tipične i
karakteristične sastojinsike grupe, u kojima
je očuvan iskonski i autohtoni karakter
šume. Izdvojeno je kao rezervati
šumske vegetacije 996 ha šume. Sa većinom
šuma gospodari se prema propisima
gospodarske osnove i redovnim
principima gospodarenja, za one druge
propisan je specifičan tretman, kako bi
se što duže očuvao njihov autentični
karakter. Uzgojni zahvati biti će vrlo
blagi i samo toliko da se osigura kontinuitet
u razvoju šume.


Nakon izlaganja krenuli smo na put
malim autobusom po Sljemenskoj cesti,
te se zadržavali usput kod karakterističnih
sastojinskih grupa. Spustili smo se
šumskom cestom po sjevernoj padini do
mjesta zvano Oštrica, odjel 17 b, koja
predstavlja vrlo lijepu odraslu sastojinsku
grupu jele, idealno formiranu, čiji
fond iznosi sada cea 705 m3 po ha. Zatim
smo se vratili i produžili autom no grebenskoj
cesti do lokacije Hunjika. Odavde
se išlo pješice laganim spustom do bivše
kaptolske lugarnice Goršćica, iznad Markuševca,
gdje je održan mali piknik, a
zatim produžili za Zagreb.


U raspravi i diskusiji za vrijeme puta
i na lugarnici konstatirano je, da su u
Medvednici sastojine vrlo heterogene, od
vrlo kvalitetnih sastojinskih grupa do
vrlo loših, neizgospodarenih ili loše gospodarenih.
Bilo bi korisno i potrebno da
se izvrši i djelomična korekcija izdvojenih
rezervata šumske vegetacije, jer su
uključene neke površine šuma, u kojima
treba hitno intervenirati, da se konvertiraju
u kvalitetne sastojine i općenito
poveća proizvodnja šume, a ne da stagniraju
ili dalje degradiraju. Inače sa
svim sastojinama može se normalno gospodariti
uz dulju ophodnju, više grupimične
sječive površine, kako bi se što
manje uočilo prekidanje sklopa i pomlađivanje.
Svaka sastojinska grupa zahtijeva
poseban tretman, da bi se postiglo
da odrasla šuma u Medvednici uvijek
bude prisutna, a da se osigura kontinuitet
proizvodnie i opstanak šume. Ona
treba ostati čisti prirodni objekat, bez
uklapanja većih građevinskih objekata,
koji bi narušavali njenu cjelovitost i
prirodni ambijenat, naime da se gradi
ono najnužnije, da se ljubiteljima prirode
i izletnicima pruži osnovni komfor
i mogućnost zadržavanja u prirodi.


EKSKURZIJA NA PODRUČJE OOUR-a
»GOSPODARENJE ŠUMAMA« Š. G. KOPRIVNICA
I PILANI U ĐURĐEVCU


Grupa od četrnaest šumarskih veterana
provela je jedan dan na terenu u posjeti
drvno-industrijskom kompleksu u Đurđevcu
i nizinskim šumama OOUR-a
»Gospodarenje šumama« u Đurđevcu. Ekskurzija
je održana 16. svibnja 1980. god.;
uslugom Šumarije Zagreb koristili smo
njihov ikombibus, čime je bila osigurana
pokretnost ekipe na terenu.


281