DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 101     <-- 101 -->        PDF

će: 1. Po primitku pravomoćnog sudskog
rješenja o iseljenju Savez će sklopiti
s Institutom za drvo UGOVOR O
ZAKUPU nužnog poslovnog prostora u
zgradi »Šumarski dom« na vrijeme od
3-5 godina, i ukoliko Institut prethodno
udovolji donesenim zaključcima, koji su
ovdje navedeni i utvrđeni na 12. sjednici


U. Ö.
XIV Nadalje Institut za drvo izdvojiti
će — u sporazumu sa Savezom — poslovni
prostor od 40-50 m2 povezano, za
zadovoljenje i useljenje jednog od navedenih
podnositelia molbi kako je to navedeno
u toč. IV. ovog Zapisnika.


XV Nadalje Institut za drvo iseliti će
i predati Savezu podrumsku prostoriju
gdje je smješten gradski vodomjer zgrade,
budući da iste moraju biti pod ključem
i u rukama Saveza. Za ovaj ispražnjeni
prostor Savez će Institutu za drvo
osigurati novi podrumski iprostor do
konca 1980. g.


XVI Iz poznatih okolnosti Institut za
drvo iselit će ovaj Laboratorij za ispitivanje
čvrstoće namještaja iz podrumskih
prostorija doma do konca 1980. g., kako
je to svojedobno navedeno u dopisu Saveza
br. 133/75 od 10. I. 1976. g.


XVII Nadalje zahtijeva se puno poštivanje
»Kućnog reda«, koji je — uz ostalo


— naročito narušavao Institut za drvo
bacanjem papirnate i druge ambalaže po
dvorištu zgrade, zakrčivao prolaze i hodnike
kutijama i predmetima (namještajem)
i si..
XVIII Savez potvrđuje primitak iskaza
»Ulaganja na uređenje poslovnih prostorija
u ul. 8 maja 82, koji je primio od
Instituta za drvo na iznos od 577.126,50
din. Savez će zajednički sa Institutom


za drvo preispitati navedene stavke ovih
ulaganja i priznat će samo ona ulaganja,
koja su u skladu i ne protive se propisima
o investicijskim ulaganjima t. j . koja
su u skladu s odredbom čl. 2 Zak. o vraćanju
dijela zgrade Savezu IT šumarstva
i drv. industrije Hrvatske od 20. VI. 1977.


XIX Novi UGOVOR O ZAKUPU poslovnog
prostora u zgradi »Šumarski dom«
Savez će sklopiti sa Institutom za drvo
tek kad ovaj — bez odugovlačenja — prihvati
pravomoćno rješenje Općinskog suda
u Zagrebu od 6.VII. 1979. g., koju je
osnažio svojom presudom i Okružni sud
u Zagrebu br. Gž 7044/79-2 od 23. I. 1980
g., kao i kad postupi po ovdje navedenim
zaključcima, koje je utvrdio Upravni odbor
Saveza na svojoj 12. sjednici održanoj
9. IV. 1980. g.


ad 5:


Darovanja stručnih publikacija Knjižnici
Saveza


1. Šumarski institut — Jastrebarsko:
Tipološke značajke šuma slavonskog gorja.
Autori: Dražen Cestar. Vladimir Hren,
Zorislav Kovačević, Jakov Martinović i
Zvonimir Pelcer — Zagreb 1979. g.


2. Šumsko gospodarstvo »Josip Kozarac«
— Nova Gradiška: Rezervati šumske vegetacije
PRAŠNIK I MUŠKI BUNAR
(autori: Slavko Matić, Branimir Prpić,
Đuro Rauš i A. Vranković, Šum. fakultet
u Zagrebu) — N. Gradiška 1979. g. Savez
zahvaljuje na poklonjenim knjigama!
Predsjednik: Dr. B. Prpić v. r.
Tajnik: Dr. N. Komlenović v. r.
Zapisničar: Ing. R. Antoljak v. r.