DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 100     <-- 100 -->        PDF

vraćanju dijela zgrade Šum. dom (objavljen
u NN br. 25 od 20. VI 1977. g.)
još nije okončano, jer tužene stranke:


1. Centar za kulturu grada Zagreba 2.
Institut za zemlje u razvoju 3. Institut
za drvo i 4. Tehnološki fakultet — Laboratorij
za anorgansku kemiju, svojim
prigovorima na sudska rješenja usporavaju
i priječe donošenje konačnog i pravomoćnog
sudskog rješenja o iseljenjima.
II Savez će i nadalje ustrajati na
svojim pravima koja je zakonski stekao
i očekuje da će započeti sudski sporovi,
koji su u toku, biti naskoro okončani
kako to nalažu pozitivni zakonski propisi.


III Nadalje: Savez osnažuje dosadašnje
postupke i zaključke u vezi svojeg
zakonskog prava raspolaganja i korištenja
zgrade »Šumarski dom« za ostvarivanje
svojih ciljeva utvrđenih Statutom,
kao i za potrebe svojeg kolektivnog
članstva (čl. 17. Statuta Saveza).


IV Realizacija pristiglih molbi za dodjelu
slobodnog prostora u zgradi od


1. Šumarskog instituta — Jastrebarsko,
2. Općeg udruženja šumarstva, prerade
drva i prometa drv. proizvodima — Elektroničkog
računskog centra, 3. Centra za
razvoj drv. industrije — Slav. Brod,
4. Centra za propagandu i popularizaciju
šumarstva i drvne industrije Hrvatske
i si. je u toku.
V Konstatira se da je Institut za
zemlje u razvoju izgradio tokom 1978/79.


g. poslovni prostor od cea 350 m2 u potkrovlju
zgrade »Šumarski dom« (III. kat)
unatoč upozorenja Saveza da to ne čini,
kao i dostavljenog mu — još koncem
1977 g. — »Zak. o vraćanju dijela zgrade.«
VI Nadalje Institut za zemlje u razvoju
nije, sve do danas, ponudio ili dostavio
konkretan prijedlog u vezi svojeg
dopisa od 9. VIII. 1979. g., kao i razgovora
koji su vođeni između direktora Instituta
i predsjednika našeg Saveza o
okončanju spora kako za poslovni prostor
koji drži i koristi Institut za zemlje
u razvoju u II katu zgrade, kao i onaj
izgrađeni prostor u III katu koji je podignut
bez suglasnosti uprave Saveza
.t j . vlasnika zgrade.


VII Dana 31. XII. 1979. g. iselio se iz
podrumskih prostorija UPIN-Zagreb, pa
sada ovaj prostor koristi Savez za smještaj
svoje obilne arhive i dokumentacije.


VIII Također je 31. XII. 1979. g. iselila
iz Šumarskog doma i uprava tvornice
bjeljenje celuloze »Savacel« (II. kat).
Prilikom iseljenja »Savacel« je predao
Savezu neka osnovna sredstva i sitni
inventar a bez naknade koja nisu od bitne
važnosti za »Savacel«, a prema iskazu i
zapisniku od 21. XII. 1979. g.


IX Centar za razvoj drv. ind. — Slav.


Brod već niz godina koristi poslovni prostor
u zgradi u površini od 17,70 m2 na
temelju ugovora o zakupu. Prigodom preuzimanja
prostorija, nakon iseljenja »Savacela
«, utvrđeno je da je CDI-S1. Brod
koristio i dio prostorija »Savacela« obzirom
na svoju potrebu i povezanost za
gore navedenom prostorijom. Budući da
CDI-S1. Brod, na temelju podnesene
molbe Savezu, dolazi u obzir za dodjelu
većeg poslovnog prostora to će Savez
nastojati da to i ostvari.


X Uprava Saveza potvrđuje da je
Institut za drvo-Zagreb uplatio zaostalu
razliku zakupnine za poslovne prostorije
u istočnom dijelu zgrade »Šumarski dom«


t. j . za vrijeme od 1976. g. do konca 1979.
g. u ukupnom iznosu od din. 176.688,00.
Istovremeno je Savez zaprimio kao akontaciju
i iznos od 251.004,60 din. i stavio
ga u depozit do okončanja sudske rasprave
po predmetu iseljenja iz Šumarskog
doma.
XI Na temelju postojećih zakonskih
propisa Savez potražuje — bez iznimke
— od korisnika poslovnog prostora, u
donedavnom nacionaliziranom — zapadnom
— dijelu doma, zakupninu za vrijeme
od 3 (tri) godine unazad otkako je
objavljen »Zakon o vraćanju zgrade...«


t. j . od 1. VII 1974. g. do 31. VI. 1977. g.,
kao i daljnju zakupninu od 1. VII. 1977.
g. do časa iseljenja!
XII Na ovo minimalno potraživanje
Savez ima zakonsko pravo da ih naplati
i koristi, uz ostalo i za obnovu i popravke
dotrajale vodovodne mreže, sanitarnih
uređaja, popravak i uređenje krovišta
zgrade i si., a pogotovo iz razloga što
sudski utuženi korisnici ovog — zapadnog
i donedavno nacionaliziranog dijela zgrade
nisu nikome — kroz 15 g. i više plaćali
dužnu zakupninu godinama i koja
prelazi iznos od 6.000.000 din.


XIII Savez ostaje kod svojih izjava
danih predstavnicima Instituta za drvo
u protekloj 1979. g., koji su vođeni na
inicijativu Instituta, i zaključuje slijede