DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 82     <-- 82 -->        PDF

nasljedstvom. Zakrivljeni rast je izazvan
uslovima staništa, prije svega smjerom
vladajućeg vjetra.


P o 1 e n o, Z.: Metodika proizvodnog uspoređivanja
mješovitih i čistih sastojina


Predložena je metodika za istraživanje


o proizvodnji mješovitih sastojina i za
utvrđivanje proizvodno optimalne zastupljensoti
vrsta drveća. Određuje se prije
svega postupak za izvođenje zastupljenosti
vrsta drveća, za bonitiranje i za određivanje
broja stabala u mješovitim sastojinama.
Utvrđene i izračunate vrijednosti
veličina rasta svake vrste se
preračunavaju na 1 ha reducirane površine
sastojine, smatraju se zavisno promjenjivim
veličinama (y) u zastupljenosti
vrsta drveća (x) i izravnavaju s pogodnom
regresnom funkcijom. Zbrojem izMARIE
FRANCE, mjesečnik — revija
koja izlazi u Parizu, u br. 4. o. g. na prvom
mjestu donosi tri članka pod naslovima:


— Anketa: Cijela Francuska vrt,
— Susret
s vrtlarom Mihajlom, i
— Zanimanja (struke) za okoliš.
U prvom članku, koji ima i podnaslov
»cijela Francuska u groznici
zelenila, nalazi se i podatak, da u
Francuskoj na 11 500 000 domaćinstava i-
ma 10 800 000 vrtova. Troškovi za te vrtove
na 1. siječnja 1978. godine iznosili su
6,25 milijardi franaka (oko 40 milijardi,
novih, dinara današnje vrijednosti). Računa
se, nadalje, da će se do 1986. godine
godišnje graditi oko 250000 individualnih
kuća a uz svaku će biti vrt. Što
traži Francuz u vrtu, pita se časopis. Iluziju,
da se vratio zemlji, bijeg od betona!
Međutim 86% od 8 000 anketiranih odgovorilo
je, da im rad u vrtu služi za
aktivno provođenje slobodnog vremena.
Većina vrtova, oko 62*Vo, manja je od 500
mß. Vrtovi se obrađuju kao povrtnjaci,
ovjetnjaci ili travnjaci; udio površine travnjaka
od jedne trećine u 1975. godini porastao
je na 393/» u 1979.


U drugom članku saopćen je razgovor
s Michel LIS-om, koji je u Francuskoj
bolje poznat pod imenom »Mihajlo
vrtlar« . Lis, zajedno s Michel BARBI-
ER-om, na radio France-Inter vodi jednosatnu
emisiju svake subote pod nazivom
»Zeleni brci« (po brkovima Lis-a).
U toj emisiji Lis znanstveno, ali toplo i
s humorom, odgovara na pitanja sluša


ravnanih vrijednosti za pojedine vrste dobivaju
se podaci za mješovitu sastojinu
kao cjelinu, a tabelarnim ili grafičkim
načinom odredi se optimalni sastav po
vrstama drveća.


O mogućnosti »upotrebe analize lista za
dokaz utjecaja sumpornog dioksida (autor
J. Materna), o »djelovanju niskih doza
sumpornog dioksida na sadnice smreke
i bora« (autor L. Ryskova), objavljenih
u br. 52, zatim o »općedruštvenim
funkcijama šuma« (autor V. Krečmer) u
br. 53. i o »fatorima, koji djeluju na napornost
rada tehničko-gospodarskih djelatnosti
radnika šumskih uprava« (autor


Z. Blud´ovsky) u br. 54. slijedi poseban
prikaz.
Ing. Bernard Hruška


telja i to je »divan kalendar korisnog i
zabavnog za sve amatere zelenila i vrtlarstva
... koji vrvi — ako se tako može
reći — od savjeta i recepata za vrtlarstvo
provjerenih u praksi«. Lis, naime, i sam
posjeduje vrt, pa »sve savjete i majstorije
daje na osnovu vlastitih iskustava«, kaže
u razgovoru, odnosno u ovom članku.


»Ravnoteža u svijetu koji nas okružuje
ugrožena je (mnogobrojnim napadima različite
prirode. Stoga je svaki dužan čuvati
(prirodu) ... ali stanovita zanimanja
svojim radom neposredno su vezana
za okoliš« kaže se u uvodu trećeg članka.
U članku se najprije prikazuje škola za
obrazovanja pejzažista travnjaka, a zatim
ukratko opisuju zanimanja, koja su neposredno
vezana s prirodom. Škola o kojoj
je riječ privatna je, ali pod nadzorom
Ministarstva poljoprivrede, a smještena
je u jednom starom dvorcu s bogatim
parkom i arboretumom pa učenici
imaju mogućnost stale i neposredne praktičke
nastave i rada (dakle nije kao kod
nas u Vinici podizana nova zgrada, nego
je korištena postojeća). Škola je internat.
skog tipa, a ima svega 95 učenika »iz različitih
sredina, seoskih i gradskih, iz cijele
Francuske«. — Kao zanimanja neposredno
vezana s radom u prirodi nabrojena
su:


— vrtlari
(hortikuilituroi) i pejzažiste,
— šumarski radnici (inženjeri, viši tehničari,
tehničari i radnici),
— lovočuvari i čuvari ribolova,
— poljoprivrednici (ratari, stočari — pastiri,
pčelari, ribari),
(Nastavak na str. 179)