DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 81     <-- 81 -->        PDF

nosno geografska područja hercinske i
karpatske smreke u arealu evropske
gorske smreke. Sortimenat je bio dodopunjen
manjim brojem provenijencija
iz sjevernog područja areala alpske
smreke i iz južnog ruba areala sjeverne
smreke. Optimum areala smreke s
gledišta visokoproduktivnih (resp. podvrsta,
ekotipova) leži u hercinsko-karpatskom
području i posebno njezinom
istočnom dijelu. Detaljne analize donose
zanimljive rezultate ne samo s gledišta
šumarskog istraživanja, nego i za
praksu šumskog gospodarstva.


Šindelar, J.: Prvi rezultati istraživanja
provenijencija crnog bora u području
djelovanja industrijskim exhalata.


Sa svrhom dobivanja informacija o po


godnim provenijencijama crnog bora za područja
djelovanja eskhalata osnovana je
1971. godine dvostruka serija istraživačkih
ploha provenijencija, na kojima je istraživano
9 raznih djelomičnih populacija
iz Francuske, Jugoslavije, Bugarske,
Grčke i ČS´SR. Prvo vrednovanje izvršeno
je u godini 1974, kad su kulture
postigle starost 7 godina. Bio je registriran
mortalitet, zdravstveno stanje,
visinski prirast i oblik (pravnost) stabalaca.
Od istraživanih provenijencija na
obje istraživačke plohe n a jb o 1 j e se
pokazale jugoslavenske provenijencije.
Slabim uzrastom i visokim
mortalitetom označuje se provenijencija
7 — Kustendil (Bugarska) i 9
Les Barres (Francuska).


Lokvenc, T.: Utjecaj polietilenskog
pokrova na rast sadnica u omotima šumskih
vrsta drveća


Sadnice 7 vrsta šumskog drveća posađenih
u tresetno — celulozne lončiće bile
su jedan vegetacioni period uzgajane kakako
pod etilenskim pokrovom, tako na
slobodnoj gredici. Rezultati biometričkih
analiza po dovršenju pokusa su pokazali,
da je sredina pod pokrovom izrazito
i dokazano djelovala samo na ukupnu
proizvodnju nadzemne mase, posebno mase
asimilacionih organa. Utjecaj na povećanje
visinskog i debljinskog prirasta
sadnica je bio neznatan i nedokazan. Nije
se povećala stoga ni vrijednost sadnica
ocjenivana prema ČSN 482211, ali dakako
troškovi za ugzajanje pod pokrovom bili
su veći. Iz informativnih rezultata zato
izlazi da uzgajanje sadnica u tuljcima
šumskih vrsta drveća za pošumljavanje
pod polietilenskim pokrovom nije kod upotrebljene
tehnologije ekonomično.


Dušek, M.: Problematika uskladišicnja
sadnica u klimatiziranim skladištima


Rezultati pokusa sa skladištenjem biljaka
i školovanih sadnica obične smreke
i duglazije, i to kako u eksperimentalnom
objektu tako i u klimatiziranom
skladištu velikog kapaciteta, jednoznačno
su pokazali, da za očuvanje kvalitete sadnica,
a time i za osiguranje dobrog primanja,
ima odlučujuće značenje pridržavanje
optimalnih uslova tokom cijelog
razdoblja uskladištavanja. To su pogodno
vrijeme za vađenje i uskladištavanje sadnica;
optimalna temperatura zraka i zračna
vlažnost stvaranje i održavanje zračne
vlažnosti ocjenjivanje fiziološke kvalitete
uskladištenih biljaka i sadnica —
izdržavanje sadnica u skladištima i zaštita
protiv gljivičnih bolesti.


Svest ka, M.: Prilog problematici upotrebe
feromovih lovki za kontrolu smrekovog
prelca


U jugoistočnom dijelu češkomoravske
visoravni bila je u razdoblju od 30. VII
do 22. IX 1975. vrednovana pojava smrekovog
prelca na površini od oko 500 ha
i istodobno su bili rješavani neki metodički
problemi kontrole pomoću ljepivih
tabli sa sistetičkim feromonom Disparlure.


Bilo je utvrđeno, da su za razdoblje
latentnosti pogodnije table dimenzije 0,5
x 0,5 m, otvor usred daske (5x 5 cm)
nije povećao učinak tabli a veći dio uhvaćenih
leptira bio je na vjetrovitoj strani
strani ljepljivih ploča. Do ljepljivih tabli
smještenih izvan šume dolijetali su mužjaci
smrekovog prelca samo iznimno*


Šterba, S.: Malodrvnost, nagnut ost
i zakrivljenost debla kod nekih topolovih
kultivara.


Kod 11 topolovih kultivara u starosti
13 godina bila su premjerena stabla na
malodrvnost (šiljatost), nagnutost i zakrivljeni
rast (smjer otklona). Mjerilo se
metodom paralelne fotodendrometrije
(premjeravanje dvaju snimaka istog debla,
obavljenih letvom, iz raznih međusobno
okomitih smjerova). Šiljatost debla bila
je karakterizirana nepravim nizom likova
s 1, 3, 5, i 7 m nadzemne visine; nagnutost
debla bila je karakterizirana za te
iste visine dužinom suprotnog kraka kuta
nagnutosti i zakrivljeni rast uglom smjera.
Rezultati mjerenja su pokazali, da su
malodrvnost debla i nagnutost uslovljeni


* O rezultatima istraživanja primjene
feromona Dispalure kod nas vidi Šum.
list br. 10—12/1977. (ur)
175