DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 64     <-- 64 -->        PDF

PRIJEDLOZI


OBLIKOVANJE PEJSAŽA


kao postdiplomski studij na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu


PROBLEMATIKA


Poslije rata privredna kretanja naše zemlje karakterizira industrijalizacija
agrarnih područja i širenje postojećih kapaciteta ili njihovo proširenje prati nagla
urbanizacija dotad netaknutih prirodnih predjela.


Industrijski potencijal omogućuje povećanje životnog standarda zaposlenog
stanovništva, koji se na tom razvojnom stupnju našeg društva odražava udobnošću
stana d motorizacijom — kupnjom automobila. Auto omogućava odlazak iz
zagađenih gradskih sredina u netaknutu prirodu.


Daljnje povećanje standarda omogućuje jednom dijelu stanovništva gradnju
kuća za odmor. Pod naletom takve gradnje ugrožavaju se prirodni predjeli
i u kontinentalnom dijelu zemlje i u obalnom pojasu Jadranskog mora. Posljedice
nekontrolirane gradnje su očite. Ugroženi su prirodni i rekreacijski objekti,
izletišta, prirodni predjeli i zaštićena područja čak u neposrednoj blizini urbanih
aglomeracija. Povećanjem standarda stanovništva iskazano divljom gradnjom
društvo nije na vrijeme usmjerilo odgovarajućim prostorno-planerskim i zakonskim
regulativima.


Osim ostalog može se ustvrditi da je takvu stanju pridonio nedostatak školovanih
kadrova za oblikovanje prirodnih i rekreacijskih objekata — kadrova za oblikovanje
prirodnog pejzaža.


Prateći stanje u praksi, nastojanja pojedinaca s triju zagrebačkih fakulteta
(Arhitektonski, Poljoprivredni i Šumarski) su prihvaćene. Obrazovanje kadrova podignuto
je na zadovoljavajuću razinu, na 3. stupanj, a što se ustalilo na Šumarskom
fakultetu. Postdiplomski je studij u okviru znanstvene oblasti »Oblikovanje
parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata«. Dakle,
većim dijelom prirodnog pejsaža.


U rastu standarda društvo nije posvećivalo potrebnu pažnju svojoj neposrednoj
okolini. Prednost su imale industrijalizacija i stanogradnja.


Razvojni i provedbeni planovi gradova, naselja i industrijskih zona nisu u
toj fazi ekonomskog razvoja zemlje sadržavali planove uređenja neizgrađenih
terena, premda te površine — u novosagrađenim stambenim naseljima — čine više
od 50% ukupnog zahvata. Stambena naselja, industrijske zone i magistralne gradske
prometnice građeni su bez postavljene i razrađene jedinstvene koncepcije uređenja
zelenila. Projekte uređenja slobodnih površina izrađivali su na nivou sagrađenog
stambenog bloka različiti autori s različitim pristupom.


Jedinstvene koncepcije u formiranju slobodnih površina nije moglo biti zbog
manjkavosti tadašnjih zakonskih propisat i školovanih kadrova.


158